Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm chúc tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm chúc tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Đề cao vai trò tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng

Đề cao vai trò tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng

Thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quan tâm củng cố các tổ chức cơ sở Đảng

Tăng cường đối thoại với người dân

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui xuân, đón Tết

Nhơn Trạch có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế

Bổ nhiệm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt