Hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị 'đóng băng, bào mòn' (Tiếp theo và hết) (*)

Hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị 'đóng băng, bào mòn' (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 3: Cơ chế đặc biệt 'phá băng', khơi thông bế tắcTrong khi ngân sách phải căng kéo để cân đối các nhiệm...