Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng dự Hội nghị tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD

Thủ tướng đưa ra mục tiêu ngành Công thương xuất khẩu chạm mốc 300 tỷ USD

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công Thương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của EVN

Thủ tướng dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ: Phải tăng cường đầu tư cho phòng chống thiên tai

Thủ tướng: Không để người dân 'màn trời chiếu đất'