Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thành lập tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thành lập Tổ công tác rà soát văn bản QPPL

Thành lập Tổ công tác rà soát văn bản QPPL

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 4 đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 4 đơn vị thuộc Bộ

Ban hành văn bản trái luật: Cần cụ thể hóa trách nhiệm

Ban hành văn bản trái luật: Cần cụ thể hóa trách nhiệm

Tháng 6/2020, các bộ phải báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL

Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tập trung nguồn lực kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

'Thực chất' trong khâu xây dựng để bảo đảm chất lượng của văn bản

Xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân

Phấn đấu khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính từ năm 2021

Thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị toàn ngành Tư pháp

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Cao Bằng

Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Đồng Nai triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Ninh Bình

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2020

Giải quyết khối lượng rất lớn yêu cầu của người dân

Hà Giang: Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp luật quốc tế ngang tầm với yêu cầu công việc

Chính phủ 2019: Kiên định giải pháp, quyết tâm cao trong hành động

Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

Hà Nội tạo đồng bộ trong xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Công tác Tư pháp đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố

Tư pháp tham gia sâu, có trách nhiệm trong giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh

Trách nhiệm 'gác gôn'

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

'Tư pháp cần tiếp tục làm tốt vai trò 'gác gôn' hệ thống pháp luật'

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

Ngành tư pháp triển khai công tác năm 2020

Tạo niềm tin vào pháp luật là yêu cầu quan trọng của ngành tư pháp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

Bộ Tư pháp cần làm tốt vai trò 'gác gôn', đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật

Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Phó Thủ tướng: Cán bộ tư pháp cần làm tốt vai trò 'gác gôn'

Ngành Tư pháp chú trọng công tác thẩm định, tăng cường rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp cần chủ động, tích cực định hình 'luật chơi' tại các thể chế đa phương

Xây dựng niềm tin vững chắc vào hệ thống pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Tập trung nguồn lực, xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

Khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

TPHCM tích cực thử nghiệm các sáng kiến cải cách công tác tư pháp

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Hội luật gia huyện Gia Bình (Bắc Ninh): Tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện

Sở Tư pháp Hải Dương đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành tư pháp 2019

Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày truyền thống ngành Tư pháp

Tư pháp Cao Bằng nâng cao chất lượng công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Chính phủ quyết nghị chấn chỉnh công tác làm luật

Rà soát quy định mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu

Bộ trưởng Lê Thành Long mong tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ công tác tư pháp

Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Tập trung thi hành các vụ án dân sự trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài

Vẫn còn tình trạng kiêm nhiệm công tác pháp chế

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Nhiều sáng kiến, giải pháp triển khai công tác tư pháp đầu năm 2019

Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản pháp luật