Mắt biển

Mắt biển

Ngư dân với ánh mắt biển của mình đã góp phần không nhỏ trong đấu tranh bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo....
Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển