Phó chủ tịch xã nghi vận chuyển thịt hoang dã: Phủ nhận

Phó chủ tịch xã nghi vận chuyển thịt hoang dã: Phủ nhận

Mặc dù chiếc cặp đựng thịt động vật hoang dã để dưới chân nhưng vị Phó chủ tịch xã không thừa nhận chiếc...
Nghi vấn phó chủ tịch xã vận chuyển thịt động vật hoang dã

Nghi vấn phó chủ tịch xã vận chuyển thịt động vật hoang dã