Tăng cường phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng Trung ương

Tăng cường phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng Trung ương

Bốn Văn phòng Trung ương thống nhất quyết tâm cao hơn, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, chuyên...
Tổng doanh thu Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng

Tổng doanh thu Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng

Hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật

Hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận

Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương vào ngày 30 và 31-12

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương vào ngày 30 và 31-12

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng năm 2019 khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng năm 2019 khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ông Phạm Minh Chính: Chuẩn bị tốt nhân sự để không bị động

Ông Phạm Minh Chính: Chuẩn bị tốt nhân sự để không bị động

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Quy định về độ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ mới

Làm sao chống 'chạy chức, chạy quyền', ngăn chặn đưa người nhà vào bộ máy?

Làm sao chống 'chạy chức, chạy quyền', ngăn chặn đưa người nhà vào bộ máy?

Hà Nội quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Hà Nội quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Nghệ An: Lãnh đạo cấp phó của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 18 người

Nghệ An: Lãnh đạo cấp phó của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 18 người

Ông Phạm Minh Chính: Đắk Lắk cần quan tâm đổi mới công tác cán bộ

Ông Phạm Minh Chính: Đắk Lắk cần quan tâm đổi mới công tác cán bộ

Nhân sự khóa mới gắn với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương

Nhân sự khóa mới gắn với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo cấp cao nhiều tín nhiệm thấp có thể bị cho thôi chức

Lãnh đạo cấp cao nhiều tín nhiệm thấp có thể bị cho thôi chức

Trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong tháng 12

Trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong tháng 12

Thành ủy Đà Nẵng tổng kết thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

Thành ủy Đà Nẵng tổng kết thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị