Hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu

Hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu

Hôm qua (18/12), tiếp tục nội dung của phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tổng kết...
Đổi mới thảo luận, khắc phục trùng lặp

Đổi mới thảo luận, khắc phục trùng lặp

Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH cho ý kiến ban đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

UBTVQH cho ý kiến ban đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Hoạt động của QH ngày càng dân chủ, gần dân, sát thực tiễn

Hoạt động của QH ngày càng dân chủ, gần dân, sát thực tiễn

Bế mạc phiên họp thứ 40, UBTVQH: Đổi mới nhiều nội dung từ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc phiên họp thứ 40, UBTVQH: Đổi mới nhiều nội dung từ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

'Có bộ trưởng nói nhanh như tên lửa, dân không nghe được'

'Có bộ trưởng nói nhanh như tên lửa, dân không nghe được'

Bộ trưởng trả lời 'nhanh như tên lửa', dân không nghe được

Bộ trưởng trả lời 'nhanh như tên lửa', dân không nghe được

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIV

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIV

Nỗ lực giải đáp, giải quyết những vấn đề từ cuộc sống

Hôm nay 22/10, Quốc hội bàn về dự án Luật chứng khoán sửa đổi

Hôm nay 22/10, Quốc hội bàn về dự án Luật chứng khoán sửa đổi

Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: 3 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: 3 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai Hiến pháp 2013: Một số quy định còn 'nợ'

Triển khai Hiến pháp 2013: Một số quy định còn 'nợ'

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn: Nhấn mạnh an ninh trật tự

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn: Nhấn mạnh an ninh trật tự

Quốc hội sẽ giám sát nạn xâm hại trẻ em

Quốc hội sẽ giám sát nạn xâm hại trẻ em

Báo cáo Quốc hội kết quả gần 1 triệu lượt góp ý cho Luật Giáo dục

Báo cáo Quốc hội kết quả gần 1 triệu lượt góp ý cho Luật Giáo dục

Quốc hội lần đầu 'chất vấn ngành nào, tư lệnh ngành đó trả lời'

Quốc hội lần đầu 'chất vấn ngành nào, tư lệnh ngành đó trả lời'

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Phòng cháy chữa cháy, quản lý đất ở đô thị dự kiến vào chương trình giám sát

Phòng cháy chữa cháy, quản lý đất ở đô thị dự kiến vào chương trình giám sát