Đề xuất giảm tối thiểu 50% các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2020

Đề xuất giảm tối thiểu 50% các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2020

Dịch COVID-19 tái phát từ cuối tháng 7/2020 đã khiến 47% doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động. Do đó,...
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%

Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế?

Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao

Cảnh báo tình trạng mạo danh, lừa đảo bảo hiểm qua điện thoại

Cảnh báo tình trạng mạo danh, lừa đảo bảo hiểm qua điện thoại

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

Người dân cảnh giác với những số điện thoại tự nhận là người của cơ quan BHXH để lừa đảo

Người dân cảnh giác với những số điện thoại tự nhận là người của cơ quan BHXH để lừa đảo

Tuyên truyền, phát triển đối tượng BHXH với các giải pháp từng nhóm cụ thể

Tuyên truyền, phát triển đối tượng BHXH với các giải pháp từng nhóm cụ thể

Giả nhân viên Bảo hiểm Xã hội gọi điện lừa tiền người dân

Giả nhân viên Bảo hiểm Xã hội gọi điện lừa tiền người dân

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo qua điện thoại

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo qua điện thoại

BHXH Việt Nam chuyển Bộ Công an điều tra người mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo

BHXH Việt Nam chuyển Bộ Công an điều tra người mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Kiến nghị xem xét lại việc hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân ven biển

Kiến nghị xem xét lại việc hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân ven biển

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo

Khám ngoại trú tại bệnh viện tỉnh có được hưởng BHYT?

Khám ngoại trú tại bệnh viện tỉnh có được hưởng BHYT?

Được cộng dồn thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trong trường hợp nào?

Được cộng dồn thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trong trường hợp nào?

Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến

Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đúng tuyến

Muốn đăng ký BHYT ở Bệnh viện Chợ Rẫy có được không?

Muốn đăng ký BHYT ở Bệnh viện Chợ Rẫy có được không?

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp phát triển bảo hiểm y tế

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp phát triển bảo hiểm y tế

Phát triển nguồn lực, chăm sóc toàn diện thế hệ trẻ

Phát triển nguồn lực, chăm sóc toàn diện thế hệ trẻ

Trường hợp nào xét nghiệm không được BHYT thanh toán tiền ?

Trường hợp nào xét nghiệm không được BHYT thanh toán tiền ?

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

Hàng loạt vi phạm tại nhiều bệnh viện lớn ở TPHCM

Hàng loạt vi phạm tại nhiều bệnh viện lớn ở TPHCM

Người có BHYT sẽ được chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

Người có BHYT sẽ được chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

Trường hợp nào sẽ được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế?

Trường hợp nào sẽ được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế?

Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

Trường hợp nào được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19?

Trường hợp nào được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19?

Phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

Đối tượng nào được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Đối tượng nào được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Trường hợp nào sẽ được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế?

Trường hợp nào sẽ được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế?

Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo bảo hiểm y tế

Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

'Tăng tốc' vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

'Tăng tốc' vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Ðông Hiệp nỗ lực vận động bảo hiểm y tế

Ðông Hiệp nỗ lực vận động bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021