Ninh Bình sẽ thí điểm khai thác du lịch biển tại Kim Sơn vào năm 2020

Ninh Bình sẽ thí điểm khai thác du lịch biển tại Kim Sơn vào năm 2020

Dự kiến tỉnh Ninh Bình sẽ đưa vào khai thác thí điểm khu du lịch biển tại Kim Sơn vào mùa hè năm 2020.