Khởi tố 2 đối tượng dùng lựu đạn đe dọa, uy hiếp con nợ

Khởi tố 2 đối tượng dùng lựu đạn đe dọa, uy hiếp con nợ

Được nhờ đi đòi nợ, hai đối tượng Tuấn và Thương đã dùng lựu đạn đe dọa, uy hiếp con nợ để cướp tài sản.