Hoàn thiện tiêu chí để Huế sớm thành thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàn thiện tiêu chí để Huế sớm thành thành phố trực thuộc Trung ương

ng Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem...
Hoàn thiện tiêu chí để Huế sớm thành thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàn thiện tiêu chí để Huế sớm thành thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng thành phố Huế trở thành Cycling City

Xây dựng thành phố Huế trở thành Cycling City

Xây dựng thành phố Huế 'không tiếng còi xe'

Xây dựng thành phố Huế 'không tiếng còi xe'

Thừa Thiên Huế thu hút đầu tư để trở thành đô thị thông minh

Thừa Thiên Huế thu hút đầu tư để trở thành đô thị thông minh

Xây dựng Thừa Thiên Huế lên TP trực thuộc Trung ương

Xây dựng Thừa Thiên Huế lên TP trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên – Huế phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên – Huế phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tám nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tám nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế

8 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

8 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề nghị thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương

Đề nghị thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên Huế đề nghị lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Thừa Thiên Huế đề nghị lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Đề xuất thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Đề xuất thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Thừa Thiên - Huế muốn trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Thừa Thiên - Huế muốn trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Thừa Thiên - Huế có thể lên thành phố Trung ương ngay trong năm 2021?

Thừa Thiên - Huế có thể lên thành phố Trung ương ngay trong năm 2021?

Xây dựng đô thị Thừa Thiên - Huế không hình thành các quận nội thành

Xây dựng đô thị Thừa Thiên - Huế không hình thành các quận nội thành

Thừa Thiên Huế: Thực hiện mục tiêu thành phố trực thuộc trung ương

Thừa Thiên Huế: Thực hiện mục tiêu thành phố trực thuộc trung ương

Đô thị Thừa Thiên Huế tương lai sẽ là… thành phố trong thành phố

Đô thị Thừa Thiên Huế tương lai sẽ là… thành phố trong thành phố

Thừa Thiên Huế tiếp tục tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Thừa Thiên Huế tiếp tục tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Diện mạo BĐS Thừa Thiên Huế sau chủ trương tiến lên thành phố trực thuộc Trung ương

Diện mạo BĐS Thừa Thiên Huế sau chủ trương tiến lên thành phố trực thuộc Trung ương

Không vì lý do dịch bệnh mà thoái chí, bàn lui, phải quyết tâm hơn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Không vì lý do dịch bệnh mà thoái chí, bàn lui, phải quyết tâm hơn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng: Huế không được bàn lùi về phát triển KTXH trong bối cảnh dịch bệnh

Thủ tướng: Huế không được bàn lùi về phát triển KTXH trong bối cảnh dịch bệnh

Thừa Thiên Huế cần mạnh dạn đề xuất những cơ chế, mô hình mới trong quá trình phát triển

Thừa Thiên Huế cần mạnh dạn đề xuất những cơ chế, mô hình mới trong quá trình phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thừa Thiên - Huế cần phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thừa Thiên - Huế cần phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn

Kinh tế Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển như thế nào kể từ năm 2020?

Kinh tế Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển như thế nào kể từ năm 2020?

Động lực mới trên con đường xây dựng, phát triển Thừa Thiên-Huế

Động lực mới trên con đường xây dựng, phát triển Thừa Thiên-Huế

Thừa Thiên Huế tổng kết một năm triển khai phong trào 'Ngày chủ nhật xanh'

Thừa Thiên Huế tổng kết một năm triển khai phong trào 'Ngày chủ nhật xanh'