5,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

5,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Bên cạnh các phong trào, hoạt động thi đua sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn...