Hải quan tỉnh: Đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Hải quan tỉnh: Đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Tính đến cuối tháng 4/2020, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh đạt trên 3.800 tỷ đồng, đạt hơn...
Thu ngân sách quý 1 bằng 25,9% dự toán

Thu ngân sách quý 1 bằng 25,9% dự toán

Quý I, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 33% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Quý I, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 33% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Hiện đại hóa ngành hải quan để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hiện đại hóa ngành hải quan để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai: Bám sát kế hoạch điều hành thu ngân sách

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai: Bám sát kế hoạch điều hành thu ngân sách

Đại hội điểm Đảng bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai lần thứ II

Đại hội điểm Đảng bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai lần thứ II

Giảm 20 vụ buôn lậu so với cùng kỳ

Giảm 20 vụ buôn lậu so với cùng kỳ

Ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa nhằm chống thất thu ngân sách

Ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa nhằm chống thất thu ngân sách

Tổng cục Hải quan quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020

Tổng cục Hải quan quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020

Chi cục Thuế quận Hà Đông tổ chức Đại hội lần thứ 3 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm

Chi cục Thuế quận Hà Đông tổ chức Đại hội lần thứ 3 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm

Chi cục HQCK cảng Vạn Gia: Thúc đẩy hoạt động biên mậu đi vào nền nếp

Chi cục HQCK cảng Vạn Gia: Thúc đẩy hoạt động biên mậu đi vào nền nếp

Ngành Hải quan quyết tâm tăng thu 3% so với chỉ tiêu dự toán

Ngành Hải quan quyết tâm tăng thu 3% so với chỉ tiêu dự toán

Ngành hải quan và doanh nghiệp đồng hành cùng phát triển

Ngành hải quan và doanh nghiệp đồng hành cùng phát triển

Hải quan TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách vượt từ 3 -5% dự toán

Hải quan TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách vượt từ 3 -5% dự toán

Năm 2020, Hải quan Bình Dương được giao dự toán thu 17.100 tỷ đồng

Năm 2020, Hải quan Bình Dương được giao dự toán thu 17.100 tỷ đồng

Quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn thu

Quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn thu

Ngành thuế và hải quan triển khai các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Ngành thuế và hải quan triển khai các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu nhờ đột phá cải cách hành chính

TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu nhờ đột phá cải cách hành chính

TP HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu 2,7%

TP HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu 2,7%

Chốt sổ thu ngân sách 2019, đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán

Chốt sổ thu ngân sách 2019, đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán

Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu ngân sách vượt 14.460 tỷ đồng

Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu ngân sách vượt 14.460 tỷ đồng

Hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019

Điểm sáng trong Cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Ninh

Điểm sáng trong Cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Ninh