Đảng phải tự kiểm tra trước một bước

Đảng phải tự kiểm tra trước một bước

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh nếu Đảng không tự kiểm tra, chấn chỉnh trước một bước để nguy cơ sai phạm...
Đảng muốn mạnh phải dựa vào việc kiểm tra

Đảng muốn mạnh phải dựa vào việc kiểm tra

TP HCM cách chức, khai trừ nhiều đảng viên

TP HCM cách chức, khai trừ nhiều đảng viên

TPHCM: Nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật vì sai phạm

TPHCM: Nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật vì sai phạm

Kiểm tra chủ động, sai phạm sẽ ít đi

Kiểm tra chủ động, sai phạm sẽ ít đi

Thực hiện QĐ 1374: TP.HCM cách chức, khai trừ nhiều đảng viên

Thực hiện QĐ 1374: TP.HCM cách chức, khai trừ nhiều đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo xem xét, xử lý nhiều tổ chức Đảng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo xem xét, xử lý nhiều tổ chức Đảng

Siết chặt công tác quản lý đảng viên

Siết chặt công tác quản lý đảng viên

Đảng bộ huyện Như Thanh tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Đảng bộ huyện Như Thanh tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Bắc Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ở Đầm Hà

Đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ở Đầm Hà

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Lấy phòng ngừa là chính

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Lấy phòng ngừa là chính

Chú trọng kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên

Chú trọng kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với cán bộ chủ chốt Bình Dương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với cán bộ chủ chốt Bình Dương