Các chuỗi liên kết thủy sản gặp khó

Các chuỗi liên kết thủy sản gặp khó

Năm 2019, sản lượng khai thác cá ngừ thấp, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thủy sản bị tác động lớn bởi...
Liên kết chuỗi cá ngừ giúp ngư dân bán cá ổn định

Liên kết chuỗi cá ngừ giúp ngư dân bán cá ổn định