Kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong thế giới biến động

Kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong thế giới biến động

Hơn 4 triệu tỷ đồng đổ vào nền kinh tế năm 2019

Hơn 4 triệu tỷ đồng đổ vào nền kinh tế năm 2019

GDP đạt kết quả ấn tượng, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra

GDP đạt kết quả ấn tượng, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra

Điểm sáng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước

Điểm sáng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước

GDP tăng 7,02%, nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao

GDP tăng 7,02%, nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao

Năm 2019 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%

Năm 2019 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%

GDP cả nước năm 2019 đạt trên 7%, vượt mục tiêu đề ra

GDP năm 2019 đạt 7,02%: Mừng nhưng vẫn... lo

GDP năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra

GDP năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu đề ra

GDP 2019 với tốc độ tăng ấn tượng 7,02%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 tăng kỷ lục 7,02%

'Chúng tôi không xin Chính phủ để được làm cái này, cái kia'

Năm thứ 2 liên tiếp GDP cả nước đạt trên 7%

GDP năm 2019 tăng 7,02%

GDP năm 2019 tăng kỷ lục 7,02%, lạm phát ở mức thấp

Con số chính thức: Tăng trưởng GDP năm 2019 là 7,02%

Năm thứ 2 liên tiếp GDP cả nước đạt trên 7%

GDP Việt Nam năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra

GDP năm 2019 tăng 7,02%

Đánh giá lại GDP: Các chỉ tiêu thấp đi, nhà quản lý coi chừng bị 'ru ngủ'

World Bank: Môi trường bên ngoài không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng

Thống kê đầy đủ để điều hành tốt hơn

GDP và trách nhiệm giải trình

Chuyên gia UNDP: Đánh giá lại GDP là bình thường nhưng cần sát thực tế

GDP thêm 935 nghìn tỷ đồng/năm

Đánh giá lại quy mô GDP và những lo ngại về tác động của bộ số liệu mới

NHẬN DIỆN RÕ NÉT HƠN VỀ NỀN KINH TẾ SAU KHI ĐÁNH GIÁ LẠI QUY MÔ GDP

Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017: Bước ngoặt hoạch định chính sách

Đánh giá lại GDP để lập kế hoạch sát thực tế hơn

Quy mô GDP Việt Nam đạt 6,294 triệu tỷ đồng

Đánh giá lại quy mô GDP cho thấy rõ hơn bức tranh nền kinh tế Việt Nam

GDP tăng mạnh sau khi đánh giá lại

Từ chất lượng không khí đến đánh giá lại GDP

Ðánh giá lại GDP: Lo bong bóng bất động sản

Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017: Nhận diện rõ nét hơn bức tranh nền kinh tế

Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Đánh giá lại GDP phản ánh sát thực hơn nền kinh tế

Quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 tăng hơn 25,4% sau đánh giá lại

Đánh giá lại, quy mô GDP tăng hơn 25,4% trong giai đoạn 2010-2017

Quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 935 nghìn tỷ đồng

GDP bình quân đầu người tăng thêm 10,3 triệu đồng khi đánh giá lại

GDP Việt Nam tăng 1,3 triệu tỷ đồng nhờ tính lại

Rà soát tính lại, lộ ra 1 triệu tỷ đồng bị bỏ sót mỗi năm

GDP tăng 25,4% sau đánh giá lại

Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại tăng gần 1,3 triệu tỷ đồng

Đánh giá lại quy mô GDP: Tăng trưởng có những dịch chuyển bất ngờ

Thu nhập người Việt tăng sau khi rà soát GDP

Công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm sau khi đánh giá lại

Quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm sau khi đánh giá lại

Tính lại GDP giúp giảm nợ công hơn 11%

Sau khi đánh giá lại, quy mô GDP tăng vọt

Đánh giá lại quy mô GDP: Bức tranh kinh tế được nhận diện rõ nét hơn

Góc nhìn đánh giá lại quy mô nền kinh tế (Bài 2): Những cảnh báo tác động

'Việc tính lại GDP không phải vì bệnh thành tích'

Tính lại GDP, doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược

Đánh giá lại GDP và câu chuyện bản chất của nền kinh tế

Động lực chính mang tên kinh tế tư nhân

Việt Nam tính lại quy mô GDP theo khuyến nghị của UNSD

Lợi ích của việc đánh giá lại quy mô GDP

Vượt 'đám mây đen', Việt Nam bứt tốc

Giai đoạn 2006-2018, thương mại nội địa chiếm 10%GDP

GDP 9 tháng đầu năm 2018 tăng 6,98%

GDP bình quân đầu người năm 2018 gấp 1,21 lần năm 2015

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm 2017

Thủ tướng: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017

Năm 2017, tăng trưởng GDP ước đạt 6,7%

Kinh tế Việt Nam 10 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng