Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Bộ Y tế đã đưa ra 2 phương án giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại dự thảo Thông tư hướng...
Đề xuất 2 phương án về đối tượng và mức giảm trừ đóng BHYT hộ gia đình

Đề xuất 2 phương án về đối tượng và mức giảm trừ đóng BHYT hộ gia đình

Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020

Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Quốc phòng lập danh sách cấp thẻ

Bắt buộc tham gia BHYT hộ gia đình

Bắt buộc tham gia BHYT hộ gia đình

Quy định thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

Quy định thời gian tham gia bảo hiểm y tế và giá trị sử dụng thẻ

Có được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyển tỉnh không?

Có được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyển tỉnh không?

Sửa đổi Luật BHYT phù hợp với tình hình mới

Sửa đổi Luật BHYT phù hợp với tình hình mới

Quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục

Quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tham gia BHYT thế nào?

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tham gia BHYT thế nào?

Các quy định và mức hưởng BHYT trái tuyến cần lưu ý

Các quy định và mức hưởng BHYT trái tuyến cần lưu ý

Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh được không?

Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh được không?

Chỉ sử dụng 1 thẻ BHYT

Chỉ sử dụng 1 thẻ BHYT

Mức hưởng BHYT của hộ nghèo theo chuẩn thành phố là bao nhiêu?

Mức hưởng BHYT của hộ nghèo theo chuẩn thành phố là bao nhiêu?

Mua BHYT hộ gia đình năm 2020 được thực hiện thế nào?

Mua BHYT hộ gia đình năm 2020 được thực hiện thế nào?

Giấy tờ hợp pháp có ảnh được thay thế CMND

Giấy tờ hợp pháp có ảnh được thay thế CMND

Có được thanh toán chi phí khám bệnh khi bị cắt thẻ BHYT không?

Mức hưởng BHYT sẽ theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Mức hưởng BHYT sẽ theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Vẫn được khám chữa bệnh các tuyến quận, huyện ở TP HCM

Vẫn được khám chữa bệnh các tuyến quận, huyện ở TP HCM

Mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Không được hưởng mức chi trả 80% của BHYT

Không được hưởng mức chi trả 80% của BHYT

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH CORONA

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH CORONA