L'Oreál vinh danh các nhà khoa học nữ Việt Nam nổi bật

L'Oreál vinh danh các nhà khoa học nữ Việt Nam nổi bật

3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 nhận học bổng nghiên cứu trị giá 150 triệu đồng

3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 nhận học bổng nghiên cứu trị giá 150 triệu đồng

Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống

Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống

3 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất năm 2019

3 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất năm 2019

Vinh danh 3 nữ khoa học gia

Vinh danh 3 nữ khoa học gia

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ba nhà khoa học nhận học bổng 'Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học'

Ba nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh

Vinh danh ba nhà khoa học nữ trong lĩnh vực vật liệu và khoa học

3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 được tài trợ 450 triệu đồng

3 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất năm 2019 được Phó Chủ tịch nước trao Giải thưởng L'Oreál – UNESCO

3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 được nhận học bổng 150 triệu đồng

Vinh danh ba nhà khoa học nữ xuất sắc

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019

Trao giải thưởng vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019

Vinh danh ba nhà khoa học nữ xuất sắc 2019