Quản lý chặt việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Quản lý chặt việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Năm 2020, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn tiềm ẩn và...
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tăng cường ngăn chặn gian lận về hóa đơn

Tăng cường ngăn chặn gian lận về hóa đơn

TP Cẩm Phả: Để đạt số thu trên 12.400 tỷ đồng

TP Cẩm Phả: Để đạt số thu trên 12.400 tỷ đồng

QUẢNG NAM HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG NGÂN SÁCH

QUẢNG NAM HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG NGÂN SÁCH

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Thu ngân sách: Quyết liệt ngay từ đầu năm

Thu ngân sách: Quyết liệt ngay từ đầu năm

Trong tháng 1/2020: Tổng thu Ngân sách Nhà nước của ngành thuế đạt trên 12%

Trong tháng 1/2020: Tổng thu Ngân sách Nhà nước của ngành thuế đạt trên 12%

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Ngành Thuế chủ động 'bắt tay ngay vào công việc', đảm bảo tiến độ thu

Ngành Thuế chủ động 'bắt tay ngay vào công việc', đảm bảo tiến độ thu

Thu nội địa tháng 1/2020 tăng 11,5% so với cùng kỳ

Thu nội địa tháng 1/2020 tăng 11,5% so với cùng kỳ

Yêu cầu các cục thuế bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo tiến độ thu

Yêu cầu các cục thuế bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo tiến độ thu

Nghệ An: Dồn sức cho các giải pháp thu ngân sách năm 2020

Vân Đồn: Quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Vân Đồn: Quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Năm 2020, ngành Hải quan được giao dự toán thu ngân sách 338.000 tỷ đồng

Năm 2020, ngành Hải quan được giao dự toán thu ngân sách 338.000 tỷ đồng

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngành Thuế Hà Nội: Thực hiện đồng bộ sáu nhiệm vụ trọng tâm

Ngành Thuế Hà Nội: Thực hiện đồng bộ sáu nhiệm vụ trọng tâm

Kết quả công tác thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019

Kết quả công tác thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước