Vụ khởi tố 4 cán bộ của chủ đầu tư tại Quảng Bình: Nghiệm thu trước khi ký hợp đồng

Vụ khởi tố 4 cán bộ của chủ đầu tư tại Quảng Bình: Nghiệm thu trước khi ký hợp đồng

Vụ khởi tố tại Ban QLDA Môi trường và BĐKH: Thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng số lượng lớn tiền mặt

Vụ khởi tố tại Ban QLDA Môi trường và BĐKH: Thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng số lượng lớn tiền mặt

Vụ khởi tố lãnh đạo BQL dự án ở Quảng Bình: Thu giữ lượng lớn tiền mặt

Vụ khởi tố lãnh đạo BQL dự án ở Quảng Bình: Thu giữ lượng lớn tiền mặt

Sai phạm tại dự án vốn vay gần 100 triệu USD: Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng

Sai phạm tại dự án vốn vay gần 100 triệu USD: Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng

Không thi công vẫn được nghiệm thu thanh toán hạng mục rà phá bom mìn

Không thi công vẫn được nghiệm thu thanh toán hạng mục rà phá bom mìn

Bắt giám đốc và phó giám đốc BQL dự án làm thất thoát 5,6 tỷ đồng

Bắt giám đốc và phó giám đốc BQL dự án làm thất thoát 5,6 tỷ đồng

Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người giúp nhà thầu rút ruột tiền nhà nước

Bất thường dự án rà phá bom mìn ở Quảng Bình: Bắt hàng loạt cán bộ

Khởi tố lãnh đạo ban quản lý dự án gây thất thoát 5,6 tỉ đồng

Quảng Bình: Bắt giam 4 cán bộ quản lý dự án gây thất thoát 5,6 tỷ đồng

Bắt nguyên Giám đốc cùng 3 cán bộ gây thất thoát gần 6 tỷ đồng

Khởi tố lãnh đạo BQL Dự án biến đổi khí hậu Đồng Hới

Bắt giam hàng loạt lãnh đạo BQLDA Môi trường và biến đổi khí hậu

Bắt giam Ban lãnh đạo, nhân viên Dự án môi trường và biến đổi khí hậu Đồng Hới

Quảng Bình: Nghiệm thu khống rà phá bom mìn, nhiều cán bộ bị khởi tố

Quảng Bình: Nguyên Giám đốc, Phó giám đốc cùng 2 thuộc cấp thuộc BQL dự án bị khởi tố