50 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 7,7 tỷ đồng

50 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 7,7 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho hay, theo số liệu tính đến ngày 30/11/2019, lấy tại ngày 6/12/2019 của Phòng...

Tiếp tục công bố 50 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội