Hôn nhân đầy trắc trở của bác sỹ Chiêm Quốc Thái

Hôn nhân đầy trắc trở của bác sỹ Chiêm Quốc Thái

Cho rằng, vụ án tranh chấp hôn nhân giữa bác sỹ Chiêm Quốc Thái và Vũ Thị Hồng Ngọc đã được giải quyết bằng...
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái yêu cầu gì ở phiên xử phúc thẩm sắp tới?

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái yêu cầu gì ở phiên xử phúc thẩm sắp tới?