Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội trực tuyến

Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội trực tuyến

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa hiện đang hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người dân thực hiện...

Gần 1.500 tỷ đồng chi trả bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Triển khai hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Triển khai hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên

Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên

BHXH Việt Nam ghi nhận một số địa phương nỗ lực đạt kết quả tốt trong công tác BHYT HSSV

BHXH Việt Nam ghi nhận một số địa phương nỗ lực đạt kết quả tốt trong công tác BHYT HSSV

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Lợi ích khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc gặp khó do ảnh hưởng Covid-19

Phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc gặp khó do ảnh hưởng Covid-19

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Cần cảnh giác cao độ

Cần cảnh giác cao độ

8 tháng đầu năm, số thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 60,34% so với kế hoạch

8 tháng đầu năm, số thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 60,34% so với kế hoạch

Dồn lực thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Dồn lực thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Trường hợp nào được nhận BHXH một lần?

Trường hợp nào được nhận BHXH một lần?

Cảnh giác các cuộc gọi mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo

Cảnh giác các cuộc gọi mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo

Đề nghị khởi tố 127 doanh nghiệp nợ BHXH

Đề nghị khởi tố 127 doanh nghiệp nợ BHXH

Bình Dương: Nhiều bệnh nhân bị 'ngắt bớt' quyền lợi hưởng BHYT

Bình Dương: Nhiều bệnh nhân bị 'ngắt bớt' quyền lợi hưởng BHYT

Mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH Việt Nam để lừa đảo

Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH Việt Nam để lừa đảo

Không giải pháp mạnh, doanh nghiệp tiếp tục 'chết'

Không giải pháp mạnh, doanh nghiệp tiếp tục 'chết'

Cảnh báo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội qua điện thoại để lừa đảo

Phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc gặp khó vì Covid-19

Phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc gặp khó vì Covid-19

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe toàn diện

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe toàn diện

Thẻ BHYT giấy sẽ thay bằng thẻ điện tử

Thẻ BHYT giấy sẽ thay bằng thẻ điện tử

Được nhận BHXH một lần?

Được nhận BHXH một lần?

Đẩy mạnh trực tuyến công: Tạo thuận lợi cho người dân

Đẩy mạnh trực tuyến công: Tạo thuận lợi cho người dân