Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống 'Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo'

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống 'Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo'

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mong các đồng chí đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát...
Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đơn vị nhiều năm 'lá cờ đầu'

Đơn vị nhiều năm 'lá cờ đầu'

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Hội thi 15 bài hát quy định trong lực lượng vũ trang

Hội thi 15 bài hát quy định trong lực lượng vũ trang

Giữ vững và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Giữ vững và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Hiệu quả từ các mô hình giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh

Hiệu quả từ các mô hình giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh

Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai với các cơ quan báo chí

Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai với các cơ quan báo chí

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ

Tập trung xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang

Tập trung xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Quân khu 3 nâng cao hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

Quân khu 3 nâng cao hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

Ban CHQS huyện Nga Sơn: Huấn luyện tốt, nâng cao sức mạnh chiến đấu

Ban CHQS huyện Nga Sơn: Huấn luyện tốt, nâng cao sức mạnh chiến đấu

Sáng tạo để giảm sức người trên thao trường

Sáng tạo để giảm sức người trên thao trường

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân

Xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương