Hà Nội cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường cho Bộ Công an

Hà Nội cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường cho Bộ Công an

Từ đề nghị của Bộ Công an, Hà Nội vừa cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều thông tin, tài liệu liên quan tới...