Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp toàn thể Hội đồng Liên bang Nga

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp toàn thể Hội đồng Liên bang Nga

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Tatarstan thuộc LB Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Tatarstan thuộc LB Nga

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Belarus

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thành phố Kazan, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Nga và Belarus

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp Việt Nam-Liên bang Nga

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

Tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

Sôi nổi hoạt động đối ngoại trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức LB Nga và CH Bê-la-rút

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

Đoàn Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Liên bang nga và cộng hòa Belarus