Hà Nội đang hoàn thiện kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch hồ Redoxy-3C

Hà Nội đang hoàn thiện kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch hồ Redoxy-3C

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch ao, hồ

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch ao, hồ

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra chế phẩm làm sạch sông, hồ?

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra chế phẩm làm sạch sông, hồ?

Khi nào Hà Nội công bố kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy 3C làm sạch ao, hồ?

Khi nào Hà Nội công bố kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy 3C làm sạch ao, hồ?

Vì sao chậm công bố kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch ao hồ Hà Nội?

Vì sao chậm công bố kết luận thanh tra về chế phẩm làm sạch ao hồ Hà Nội?

Hà Nội giải thích lý do chậm công bố kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy-3C

Hà Nội giải thích lý do chậm công bố kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy-3C

Vì sao Hà Nội chưa công bố kết luận thanh tra việc dùng hóa chất làm sạch hồ?

Vì sao Hà Nội chưa công bố kết luận thanh tra việc dùng hóa chất làm sạch hồ?

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C

Lý do HN chưa công bố kết luận thanh tra việc dùng hóa chất làm sạch hồ

Lý do HN chưa công bố kết luận thanh tra việc dùng hóa chất làm sạch hồ

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C làm sạch ao, hồ

Hà Nội sẽ công khai kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C làm sạch ao, hồ

Quá hạn thanh tra, vẫn chưa rõ bao giờ có kết luận việc nhập chất làm sạch hồ

Quá hạn thanh tra, vẫn chưa rõ bao giờ có kết luận việc nhập chất làm sạch hồ

Hà Nội: Sắp công bố kết luận thanh tra về sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ

Hà Nội: Sắp công bố kết luận thanh tra về sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ

Sắp công bố kết luận thanh tra sản phẩm Red Oxy 3C

Sắp công bố kết luận thanh tra sản phẩm Red Oxy 3C

Chủ tịch Hà Nội nói về chế phẩm làm sạch hồ, giá nước sạch

Chủ tịch Hà Nội nói về chế phẩm làm sạch hồ, giá nước sạch

Chế phẩm xử lý nước Redoxy-3C dùng làm sạch sông Tô Lịch kỳ diệu thế nào?

Chế phẩm xử lý nước Redoxy-3C dùng làm sạch sông Tô Lịch kỳ diệu thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung nói gì về phản ứng của mọi người đối với chất Redoxy-3C?

Ông Nguyễn Đức Chung nói gì về phản ứng của mọi người đối với chất Redoxy-3C?

'Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức'

'Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức'

Chủ tịch TP Hà Nội: Công tác tuyên truyền có vấn đề

Chủ tịch TP Hà Nội: Công tác tuyên truyền có vấn đề

Ông Nguyễn Đức Chung: Nhật Cường làm dịch vụ công là cái khó nhất

Ông Nguyễn Đức Chung: Nhật Cường làm dịch vụ công là cái khó nhất

Chủ tịch Tp Hà Nội: Mức phí thu gom rác thải và nước thải chỉ đáp ứng được từ 15-18%

Chủ tịch Tp Hà Nội: Mức phí thu gom rác thải và nước thải chỉ đáp ứng được từ 15-18%

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thành phố sẽ đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm sông, hồ bền vững

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thành phố sẽ đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm sông, hồ bền vững