Cháy quán karaoke tại trung tâm Hà Nội

Cháy quán karaoke tại trung tâm Hà Nội

Hà Nội: Những hình ảnh mới nhất về vụ cháy quán karaoke Nhất Thống

Hà Nội: Những hình ảnh mới nhất về vụ cháy quán karaoke Nhất Thống

Quán karaoke ở trung tâm Hà Nội cháy lớn

Quán karaoke ở trung tâm Hà Nội cháy lớn

Cháy lớn quán karaoke sắp đi vào hoạt động trên phố Hà Nội

Cháy lớn quán karaoke sắp đi vào hoạt động trên phố Hà Nội

Hà Nội: Cháy lớn căn nhà 7 tầng tại phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn căn nhà 7 tầng tại phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn quán karaoke trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn quán karaoke trên phố Thi Sách

Ngọn lửa bùng phát trên nóc nhà hàng karaoke Nhất Thống ở Hà Nội

Ngọn lửa bùng phát trên nóc nhà hàng karaoke Nhất Thống ở Hà Nội

Dập tắt đám cháy tại quán karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Dập tắt đám cháy tại quán karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Hà Nội: Cháy quán karaoke Nhất Thống KTV, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Hà Nội: Cháy lớn tại karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Hà Nội: 15 phút dập tắt đám cháy quán karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Hà Nội: 15 phút dập tắt đám cháy quán karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách

Cháy lớn ở Karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Cháy lớn ở Karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke Nhất Thống TKV số 18 phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke Nhất Thống TKV số 18 phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại quán Karaoke Nhất Thống

Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách

Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách

Cháy lớn quán Karaoke Nhất Thống KTV trên phố Thi Sách, nhiều người dân hoảng sợ

Cháy lớn quán Karaoke Nhất Thống KTV trên phố Thi Sách, nhiều người dân hoảng sợ

Hà Nội: Cháy lớn ở quán karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn ở quán karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách

Cháy quán karaoke sắp khai trương trên phố Thi Sách

Cháy quán karaoke sắp khai trương trên phố Thi Sách

Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Cháy lớn tại quán karaoke trên phố Thi Sách, Hà Nội

Dập tắt đám cháy tại quán karaoke sắp khai trương trên phố Thi Sách

Dập tắt đám cháy tại quán karaoke sắp khai trương trên phố Thi Sách

Hà Nội: Đang cháy lớn tại quán Karaoke trên phố Thi Sách

Hà Nội: Đang cháy lớn tại quán Karaoke trên phố Thi Sách

Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke Nhất Thống trên phố Thi Sách