Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gần 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Phim 'Về nhà đi con' tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Phim 'Về nhà đi con' tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gặp mặt báo chí trước khi khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Gặp mặt báo chí trước khi khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39: Gần 500 tác phẩm dự thi

Gần 500 tác phẩm tranh tài Liên hoan truyền hình toàn quốc

Gần 500 tác phẩm tranh tài Liên hoan truyền hình toàn quốc

'Về nhà đi con' tranh giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

'Về nhà đi con' tranh giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Vì sao đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải không được chấm phim 'Về nhà đi con'?

Vì sao đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải không được chấm phim 'Về nhà đi con'?

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại Khánh Hòa

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại Khánh Hòa

'Về nhà đi con' sẽ lấn át 'Tiếng sét trong mưa' ở Liên hoan truyền hình toàn quốc?

'Về nhà đi con' sẽ lấn át 'Tiếng sét trong mưa' ở Liên hoan truyền hình toàn quốc?

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại Khánh Hòa

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại Khánh Hòa

'Về nhà đi con' và 'Tiếng sét trong mưa' tranh tài tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

'Về nhà đi con' và 'Tiếng sét trong mưa' tranh tài tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

'Về nhà đi con' đối đầu 'Tiếng sét trong mưa' ở liên hoan truyền hình

'Về nhà đi con' đối đầu 'Tiếng sét trong mưa' ở liên hoan truyền hình

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 tổ chức tại Nha Trang

Xứ sở 'rừng trầm, biển yến' háo hức đón liên hoan truyền hình toàn quốc

Xứ sở 'rừng trầm, biển yến' háo hức đón liên hoan truyền hình toàn quốc

Thông báo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020

Thông báo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020