Khởi tố vụ án lập 'công ty ma' bán hóa đơn trái phép hơn 2.500 tỷ đồng

Khởi tố vụ án lập 'công ty ma' bán hóa đơn trái phép hơn 2.500 tỷ đồng

Nữ giám đốc 9X Hải Phòng lập 7 công ty 'ma', bán hóa đơn khống 2.500 tỷ

Nữ giám đốc 9X Hải Phòng lập 7 công ty 'ma', bán hóa đơn khống 2.500 tỷ

Chiêu thức tinh vi của 'nữ quái' 9X điều hành 7 'công ty ma' mua bán hơn 2.500 tỉ tiền hóa đơn

Chiêu thức tinh vi của 'nữ quái' 9X điều hành 7 'công ty ma' mua bán hơn 2.500 tỉ tiền hóa đơn

'Nữ quái' Hải Phòng lập 7 công ty 'ma', bán hóa đơn trị giá 2.500 tỷ đồng

'Nữ quái' Hải Phòng lập 7 công ty 'ma', bán hóa đơn trị giá 2.500 tỷ đồng

Nữ 'doanh nhân' điều hành 7 công ty ma bán hơn 2.500 tỷ hóa đơn giả

Hải Phòng: Bắt 'nữ quái' lập 7 công ty 'ma' mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống

Hải Phòng: Bắt 'nữ quái' lập 7 công ty 'ma' mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống

Nữ quái đất Cảng lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá hơn 2.500 tỷ đồng thế nào?

Nữ quái đất Cảng lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá hơn 2.500 tỷ đồng thế nào?

Hải Phòng: Lập 7 công ty 'ma' bán hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Lập 7 công ty 'ma' bán hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Nữ quái đất Cảng điều hành 7 cty ma, mua bán khống hóa đơn 2.500 tỷ

Nữ quái đất Cảng điều hành 7 cty ma, mua bán khống hóa đơn 2.500 tỷ

Lập 7 công ty 'ma' bán hóa đơn trị giá hơn 2.500 tỷ đồng

Lập 7 công ty 'ma' bán hóa đơn trị giá hơn 2.500 tỷ đồng

Hé lộ đường dây điều hành 7 công ty 'ma' với doanh số hơn 2.500 tỷ đồng

Hé lộ đường dây điều hành 7 công ty 'ma' với doanh số hơn 2.500 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty 'ma' mua bán khống hóa đơn 2.500 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty 'ma' mua bán khống hóa đơn 2.500 tỷ đồng

Bắt giữ 3 nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma', buôn hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Bắt giữ 3 nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma', buôn hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma'

Nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma'