Lãnh đạo TP Hà Nội trả lời việc Nhà máy nước sông Đuống phá vỡ quy hoạch cấp nước

Lãnh đạo TP Hà Nội trả lời việc Nhà máy nước sông Đuống phá vỡ quy hoạch cấp nước

Hà Nội sẽ chỉ có một tiêu chuẩn nước sạch

Hà Nội sẽ chỉ có một tiêu chuẩn nước sạch

Thực hư thông tin Hà Nội bác đề xuất trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống?

Thực hư thông tin Hà Nội bác đề xuất trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống?

Hà Nội làm rõ thông tin về giá nước sạch

Hà Nội làm rõ thông tin về giá nước sạch

Hà Nội: Trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là trao đổi

Hà Nội: Trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là trao đổi

Sẽ sửa chữa cao tốc Đà Nẵng đúng thiết kế

Sẽ sửa chữa cao tốc Đà Nẵng đúng thiết kế

Chung nguồn nước nhưng đắt gấp đôi

Chung nguồn nước nhưng đắt gấp đôi

Trợ giá đối với Nhà máy Nước sông Đà không liên quan tới giá nước sông Đuống

Trợ giá đối với Nhà máy Nước sông Đà không liên quan tới giá nước sông Đuống

Hà Nội 'bác' bù giá 200 tỷ cho Nước Sông Đuống: PCT Hà Nội nói gì?

Hà Nội 'bác' bù giá 200 tỷ cho Nước Sông Đuống: PCT Hà Nội nói gì?

Nhà máy nước mặt sông Đuống không phá vỡ quy hoạch

Nhà máy nước mặt sông Đuống không phá vỡ quy hoạch

'HĐND TP Hà Nội chưa bác đề xuất bù giá nước sông Đuống'

'HĐND TP Hà Nội chưa bác đề xuất bù giá nước sông Đuống'

Phó chủ tịch Hà Nội: 'Xây nhà máy nước Sông Đuống hoàn toàn đúng quy hoạch'

Phó chủ tịch Hà Nội: 'Xây nhà máy nước Sông Đuống hoàn toàn đúng quy hoạch'

Hà Nội: Việc trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là 'công văn trao đổi'

Hà Nội: Việc trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là 'công văn trao đổi'

Bảo đảm tính đúng, đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch

Bảo đảm tính đúng, đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch

Phó Chủ tịch Hà Nội: 'Trợ giá nước sông Đuống đúng quy định pháp luật'

Phó Chủ tịch Hà Nội: 'Trợ giá nước sông Đuống đúng quy định pháp luật'

Phó Chủ tịch Hà Nội: HĐND Thành phố không 'bác' đề nghị trợ giá nước sông Đuống

Phó Chủ tịch Hà Nội: HĐND Thành phố không 'bác' đề nghị trợ giá nước sông Đuống

Đầu tư nhà máy nước sông Đuống có phá vỡ quy hoạch?

Đầu tư nhà máy nước sông Đuống có phá vỡ quy hoạch?

Hà Nội: Đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch sông Đuống là đúng quy hoạch

Hà Nội: Đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch sông Đuống là đúng quy hoạch

Hà Nội nói về thông tin bác trợ giá cho nước Sông Đuống

Hà Nội nói về thông tin bác trợ giá cho nước Sông Đuống

Hà Nội lên tiếng về lộ trình tăng giá nước sạch

Hà Nội lên tiếng về lộ trình tăng giá nước sạch

Nhà máy nước mặt sông Đuống: Hà Nội trợ giá không trái quy định hiện hành về ngân sách?

Nhà máy nước mặt sông Đuống: Hà Nội trợ giá không trái quy định hiện hành về ngân sách?

Nhà máy nước sông Đuống 'không phá vỡ bất kỳ quy hoạch nào về nước'

Nhà máy nước sông Đuống 'không phá vỡ bất kỳ quy hoạch nào về nước'

Đại biểu QH: Điều tra, làm minh bạch nguyên nhân tăng giá nước sạch

Đại biểu QH: Điều tra, làm minh bạch nguyên nhân tăng giá nước sạch