Hà Nội: 100% người dân được sử dụng nước sạch vào năm 2020

Hà Nội: 100% người dân được sử dụng nước sạch vào năm 2020

Những năm qua, công tác cấp nước sạch được Hà Nội đặc biệt quan tâm, các dự án đầu tư về nước sạch được đẩy...
Chủ trương, trình tự, thủ tục đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống theo đúng quy định pháp luật

Chủ trương, trình tự, thủ tục đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống theo đúng quy định pháp luật

Hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn cho các hộ gia đình chính sách

Hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn cho các hộ gia đình chính sách

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính nói sai khiến dư luận hiểu nhầm giá nước sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính nói sai khiến dư luận hiểu nhầm giá nước sông Đuống

Sau sự cố nước Sông Đà nhiễm dầu thải, Hà Nội chưa tăng giá nước sinh hoạt

Sau sự cố nước Sông Đà nhiễm dầu thải, Hà Nội chưa tăng giá nước sinh hoạt

Giá nước sạch của Hà Nội được giữ ổn định từ năm 2013 đến nay

Giá nước sạch của Hà Nội được giữ ổn định từ năm 2013 đến nay

Thực hư thông tin Hà Nội bác đề xuất trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống?

Thực hư thông tin Hà Nội bác đề xuất trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống?

Hà Nội làm rõ thông tin về giá nước sạch

Hà Nội làm rõ thông tin về giá nước sạch

Hà Nội: Trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là trao đổi

Hà Nội: Trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống mới chỉ là trao đổi

Chung nguồn nước nhưng đắt gấp đôi

Chung nguồn nước nhưng đắt gấp đôi

Trợ giá đối với Nhà máy Nước sông Đà không liên quan tới giá nước sông Đuống

Trợ giá đối với Nhà máy Nước sông Đà không liên quan tới giá nước sông Đuống

Hà Nội 'bác' bù giá 200 tỷ cho Nước Sông Đuống: PCT Hà Nội nói gì?

Hà Nội 'bác' bù giá 200 tỷ cho Nước Sông Đuống: PCT Hà Nội nói gì?

Lãnh đạo Hà Nội nói gì về giá nước sông Đuống?

Lãnh đạo Hà Nội nói gì về giá nước sông Đuống?

'HĐND TP Hà Nội chưa bác đề xuất bù giá nước sông Đuống'

'HĐND TP Hà Nội chưa bác đề xuất bù giá nước sông Đuống'

Phó chủ tịch Hà Nội: 'Xây nhà máy nước Sông Đuống hoàn toàn đúng quy hoạch'

Phó chủ tịch Hà Nội: 'Xây nhà máy nước Sông Đuống hoàn toàn đúng quy hoạch'

Bảo đảm tính đúng, đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch

Bảo đảm tính đúng, đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch

Đầu tư nhà máy nước sông Đuống có phá vỡ quy hoạch?

Đầu tư nhà máy nước sông Đuống có phá vỡ quy hoạch?

Hà Nội nói về thông tin bác trợ giá cho nước Sông Đuống

Hà Nội nói về thông tin bác trợ giá cho nước Sông Đuống

Thường trực HĐND Hà Nội không đồng ý trợ giá mua nước sạch sông Đuống

Thường trực HĐND Hà Nội không đồng ý trợ giá mua nước sạch sông Đuống

Nhà máy nước sông Đuống 'không phá vỡ bất kỳ quy hoạch nào về nước'

Nhà máy nước sông Đuống 'không phá vỡ bất kỳ quy hoạch nào về nước'

Lại bàn về giá nước sạch Hà Nội

Lại bàn về giá nước sạch Hà Nội

Giá nước sạch sông Đuống 10.000 đồng/m3 là thông tin chưa chính xác

Giá nước sạch sông Đuống 10.000 đồng/m3 là thông tin chưa chính xác

Chấp thuận giá nước sạch sông Đuống cao vọt, Hà Nội có sai thẩm quyền?

Chấp thuận giá nước sạch sông Đuống cao vọt, Hà Nội có sai thẩm quyền?

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch

Quản lý kiểu gì mà hỏi đến là 'chưa nghe', 'chưa biết?

Quản lý kiểu gì mà hỏi đến là 'chưa nghe', 'chưa biết?

Tỉ phú Thái 'thâu tóm' nhà máy nước sông Đuống, nhiều vấn đề đặt ra

Tỉ phú Thái 'thâu tóm' nhà máy nước sông Đuống, nhiều vấn đề đặt ra

Từ vụ tỉ phú Thái Lan thâu tóm 34% vốn nhà máy nước sông Đuống, đại biểu QH đề nghị siết chặt

Từ vụ tỉ phú Thái Lan thâu tóm 34% vốn nhà máy nước sông Đuống, đại biểu QH đề nghị siết chặt

Xôn xao vụ giá nước sông Đuống: Chưa nói đến 'lợi ích nhóm', người dân cần minh bạch

Xôn xao vụ giá nước sông Đuống: Chưa nói đến 'lợi ích nhóm', người dân cần minh bạch

Gánh nặng nước sạch: Dân 'cõng' lãi vay cho doanh nghiệp!

Gánh nặng nước sạch: Dân 'cõng' lãi vay cho doanh nghiệp!

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong dự án nước sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong dự án nước sông Đuống

Vụ nước sạch sông Đuống: Chủ tịch Hà Nội tuyên bố không bù giá

Vụ nước sạch sông Đuống: Chủ tịch Hà Nội tuyên bố không bù giá