PHÊ BÌNH GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH PHÁT NGÔN SAI VỀ GIÁ NƯỚC

PHÊ BÌNH GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH PHÁT NGÔN SAI VỀ GIÁ NƯỚC

Giám đốc Sở Tài chính hay Chủ tịch Hà Nội phát biểu sai về cơ cấu giá nước?

Giám đốc Sở Tài chính hay Chủ tịch Hà Nội phát biểu sai về cơ cấu giá nước?

Chủ tịch Hà Nội: GĐ Sở nói dân gánh lãi vay nước sạch sông Đuống là sai lầm

Chủ tịch Hà Nội: GĐ Sở nói dân gánh lãi vay nước sạch sông Đuống là sai lầm

Hà Nội bác chi bù 200 tỷ cho nước sông Đuống: Bài toán nào cho Shark Liên?

Hà Nội bác chi bù 200 tỷ cho nước sông Đuống: Bài toán nào cho Shark Liên?

Hà Nội chưa bác đề xuất trợ giá cho nước sạch sông Đuống

Hà Nội chưa bác đề xuất trợ giá cho nước sạch sông Đuống

Thường trực HĐND Hà Nội không đồng ý lấy ngân sách bù giá nước sông Đuống

Thường trực HĐND Hà Nội không đồng ý lấy ngân sách bù giá nước sông Đuống

HĐND TP Hà Nội bác đề xuất của UBND TP bù giá nước Sông Đuống?

HĐND TP Hà Nội bác đề xuất của UBND TP bù giá nước Sông Đuống?

Hà Nội phản hồi ra sao về đề xuất dùng 200 tỷ đồng ngân sách bù giá nước sông Đuống

Hà Nội phản hồi ra sao về đề xuất dùng 200 tỷ đồng ngân sách bù giá nước sông Đuống

'Nếu không có hệ thống kiểm soát thì sau sông Đà, sông Đuống sẽ có nhiều loại sông khác xuất hiện'

'Nếu không có hệ thống kiểm soát thì sau sông Đà, sông Đuống sẽ có nhiều loại sông khác xuất hiện'

Thường trực HĐND TP Hà Nội 'bác' dùng ngân sách bù giá mua nước sạch sông Đuống

Thường trực HĐND TP Hà Nội 'bác' dùng ngân sách bù giá mua nước sạch sông Đuống

HĐND TP Hà Nội không đồng ý bù giá mua nước sạch Sông Đuống

HĐND TP Hà Nội không đồng ý bù giá mua nước sạch Sông Đuống

HĐND TP Hà Nội không đồng ý trợ giá nước sạch sông Đuống

HĐND TP Hà Nội không đồng ý trợ giá nước sạch sông Đuống

HĐND Hà Nội không chấp thuận dùng ngân sách bù giá nước sông Đuống

HĐND Hà Nội không chấp thuận dùng ngân sách bù giá nước sông Đuống

HĐND Hà Nội không đồng ý dùng ngân sách bù giá nước sông Đuống

HĐND Hà Nội không đồng ý dùng ngân sách bù giá nước sông Đuống

Gánh nặng nước sạch: Dân 'cõng' lãi vay cho doanh nghiệp!

Gánh nặng nước sạch: Dân 'cõng' lãi vay cho doanh nghiệp!

Giá nước sông Đuống cao vì… yếu tố khác

Giá nước sông Đuống cao vì… yếu tố khác