Ô nhiễm không khí lại tái diễn khắp miền Bắc

Ô nhiễm không khí lại tái diễn khắp miền Bắc

Không khí Hà Nội rất xấu: Có thể cho nghỉ học, cấm ô tô, xe máy, sản xuất?

Không khí Hà Nội rất xấu: Có thể cho nghỉ học, cấm ô tô, xe máy, sản xuất?

Ô nhiễm không khí Bắc Bộ ở ngưỡng báo động

Ô nhiễm không khí Bắc Bộ ở ngưỡng báo động

Không khí tại Hà Nội ở mức nguy hại sáng nay

Không khí tại Hà Nội ở mức nguy hại sáng nay

Chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Chất lượng không khí tại thủ đô của Ấn Độ đang ở mức rất kém

Chất lượng không khí tại thủ đô của Ấn Độ đang ở mức rất kém

Cảnh báo ô nhiễm không khí tại miền Bắc: SOS!

Cảnh báo ô nhiễm không khí tại miền Bắc: SOS!

AQI Hà Nội sáng đầu tuần chạm mức đỏ trên diện rộng

AQI Hà Nội sáng đầu tuần chạm mức đỏ trên diện rộng

Hơn 90 điểm quan trắc không khí tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng có hại cho sức khỏe

Hơn 90 điểm quan trắc không khí tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng có hại cho sức khỏe

Không khí Hà Nội tái diễn ô nhiễm nghiêm trọng

Không khí Hà Nội tái diễn ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội tái ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Hà Nội tái ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Không khí Hà Nội ở ngưỡng có hại sáng nay

Không khí Hà Nội ở ngưỡng có hại sáng nay

Hà Nội: Chất lượng không khí ngày cuối tuần có chuyển biến xấu

Hà Nội: Chất lượng không khí ngày cuối tuần có chuyển biến xấu

Chỉ số AQI Hà Nội đỏ vào sáng cuối tuần

Chỉ số AQI Hà Nội đỏ vào sáng cuối tuần

Cuối tuần, bụi mịn nhiều nơi ở Bắc Bộ tăng cao

Cuối tuần, bụi mịn nhiều nơi ở Bắc Bộ tăng cao

Không khí Hà Nội chuyển xấu, TP.HCM vẫn trong lành

Không khí Hà Nội chuyển xấu, TP.HCM vẫn trong lành

Không khí Hà Nội và TP.HCM trong lành

Không khí Hà Nội và TP.HCM trong lành

Đã có sự cải thiện

Đã có sự cải thiện

Không khí Hà Nội trong lành hơn TP.HCM sáng nay

Không khí Hà Nội trong lành hơn TP.HCM sáng nay

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 4/12 xuất hiện nhiều chỉ số kém

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 4/12 xuất hiện nhiều chỉ số kém

Không khí Hà Nội vẫn xấu, TP.HCM trong lành sáng nay

Không khí Hà Nội vẫn xấu, TP.HCM trong lành sáng nay

Các khu vực đều ở mức trung bình

Các khu vực đều ở mức trung bình

Không khí Hà Nội lại chạm ngưỡng không tốt sáng nay

Không khí Hà Nội lại chạm ngưỡng không tốt sáng nay

Chất lượng không khí tại Hà Nội trở lại mức tốt

Chất lượng không khí tại Hà Nội trở lại mức tốt

Hà Nội: Chất lượng không khí ngày 2/12 đã được cải thiện

Hà Nội: Chất lượng không khí ngày 2/12 đã được cải thiện

Không khí ở Hà Nội trong lành sáng đầu tuần

Không khí ở Hà Nội trong lành sáng đầu tuần

Ô nhiễm không khí tai Hà Nội: Không thể ngồi đợi… trời mưa

Ô nhiễm không khí tai Hà Nội: Không thể ngồi đợi… trời mưa

Không khí TP.HCM trong lành, Hà Nội ở ngưỡng kém sáng nay

Không khí TP.HCM trong lành, Hà Nội ở ngưỡng kém sáng nay

Xuất hiện nhiều chỉ số xấu

Xuất hiện nhiều chỉ số xấu

Hà Nội chìm trong màn 'sương đục': Bộ TN-MT ra cảnh báo ở mức cao

Hà Nội chìm trong màn 'sương đục': Bộ TN-MT ra cảnh báo ở mức cao

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội bao giờ mới kết thúc?

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội bao giờ mới kết thúc?

Thái Bình, Nam Định đứng đầu bảng không khí ô nhiễm nhất Bắc Bộ

Thái Bình, Nam Định đứng đầu bảng không khí ô nhiễm nhất Bắc Bộ