Trắng đêm tuần tra tìm ma túy trôi dạt vào bãi biển

Trắng đêm tuần tra tìm ma túy trôi dạt vào bãi biển

Giao nộp thêm một bánh heroin

Giao nộp thêm một bánh heroin

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin dạt vào bãi biển

Người dân nộp thêm một bánh heroin có chữ Trung Quốc

Người dân nộp thêm một bánh heroin có chữ Trung Quốc

Người dân tiếp tục giao nộp chất rắn màu trắng nghi là ma túy

Người dân tiếp tục giao nộp chất rắn màu trắng nghi là ma túy

Khen thưởng người giao nộp 7 gói nghi ma túy dạt vào bờ biển

Khen thưởng người giao nộp 7 gói nghi ma túy dạt vào bờ biển

Dân Quảng Nam nộp thêm 1 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển

Dân Quảng Nam nộp thêm 1 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt được ở bãi biển

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt được ở bãi biển

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt trên bãi biển

Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt trên bãi biển

Liên tiếp phát hiện chất màu trắng nghi ma túy trôi dạt trên bờ biển

Liên tiếp phát hiện chất màu trắng nghi ma túy trôi dạt trên bờ biển

Thêm 21 bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên – Huế

Thêm 21 bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên – Huế

Phát hiện thêm 21 bánh nghi là ma túy ở bãi biển Thừa Thiên - Huế

Phát hiện thêm 21 bánh nghi là ma túy ở bãi biển Thừa Thiên - Huế

Người dân Thừa Thiên - Huế nhặt được 21 bánh heroin

Người dân Thừa Thiên - Huế nhặt được 21 bánh heroin

Lượng lớn ma túy bí ẩn liên tục trôi dạt vào bờ biển: Bộ Công an vào cuộc

Lượng lớn ma túy bí ẩn liên tục trôi dạt vào bờ biển: Bộ Công an vào cuộc

Bộ Công an vào cuộc vụ ma túy 'khủng' trôi dạt trên biển

Bộ Công an vào cuộc vụ ma túy 'khủng' trôi dạt trên biển

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ ma túy có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển miền Trung

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ ma túy có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển miền Trung

Bộ Công an cử lực lượng truy ma túy khủng trôi dạt trên biển

Bộ Công an cử lực lượng truy ma túy khủng trôi dạt trên biển

Lại phát hiện 7 gói tinh thể nghi là ma túy đá tại bờ biển Quảng Trị

Lại phát hiện 7 gói tinh thể nghi là ma túy đá tại bờ biển Quảng Trị

Phát hiện thêm 7 gói nghi ma túy đá in chữ Trung Quốc trên biển Quảng Trị

Phát hiện thêm 7 gói nghi ma túy đá in chữ Trung Quốc trên biển Quảng Trị

Người dân nộp lại 25 bánh heroin cho bộ đội biên phòng

Người dân nộp lại 25 bánh heroin cho bộ đội biên phòng

Sau Quảng Nam và Huế, phát hiện thêm 7 gói in chữ Trung Quốc dạt vào biển Quảng Trị

Sau Quảng Nam và Huế, phát hiện thêm 7 gói in chữ Trung Quốc dạt vào biển Quảng Trị

Thi thể không còn đầu gần nơi ma túy dạt vào

Ma túy trôi trên biển miền Trung và thi thể không nguyên vẹn bí ẩn có liên quan?

Ma túy trôi trên biển miền Trung và thi thể không nguyên vẹn bí ẩn có liên quan?

QUẢNG NAM THU GIỮ NHIỀU BÁNH MA TÚY TRÔI DẠT VÀO BỜ

QUẢNG NAM THU GIỮ NHIỀU BÁNH MA TÚY TRÔI DẠT VÀO BỜ

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp 25 bánh heroin

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp 25 bánh heroin

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển: Dân nhặt được tưởng... bánh kẹo

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển: Dân nhặt được tưởng... bánh kẹo

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Ngư dân Quảng Nam nhặt được heroin trôi vào bờ biển như thế nào?

Ngư dân Quảng Nam nhặt được heroin trôi vào bờ biển như thế nào?

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

Khen thưởng 6 người dân giao nộp 25 bánh heroin cho đồn biên phòng

Khen thưởng 6 người dân giao nộp 25 bánh heroin cho đồn biên phòng

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Người lượm ve chai nhặt được kiện hàng nghi chứa ma túy đá trôi trên biển

Người lượm ve chai nhặt được kiện hàng nghi chứa ma túy đá trôi trên biển

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển: 5 người giao nộp được tặng giấy khen

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển: 5 người giao nộp được tặng giấy khen

Bộ đội Biên phòng khen thưởng người dân giao nộp 25 bánh heroin

Bộ đội Biên phòng khen thưởng người dân giao nộp 25 bánh heroin

Khen thưởng 6 người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Khen thưởng 6 người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin

Khen thưởng người dân giao nộp heroin

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Sự trùng hợp giữa xác cô gái mất đầu và 25 bánh heroin chữ Trung Quốc

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Khen thưởng người dân nhặt được 25 bánh heroin

Khen thưởng người dân nhặt được 25 bánh heroin

Khẩn trương điều tra vụ 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Tam Kỳ

Khẩn trương điều tra vụ 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Tam Kỳ

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Cả làng náo động vì nhặt được 25 bánh heroin ở bãi biển

Cả làng náo động vì nhặt được 25 bánh heroin ở bãi biển

Thu giữ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Gặp người phát hiện hàng chục ký heroin trong can nhựa ở bãi biển

Gặp người phát hiện hàng chục ký heroin trong can nhựa ở bãi biển

Biên phòng Quảng Nam thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh

Biên phòng Quảng Nam thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh

Ma túy giấu trong can nhựa: Vận động người dân không được tàng trữ

Ma túy giấu trong can nhựa: Vận động người dân không được tàng trữ

Truy tìm nguồn gốc 25 bánh heroin trôi vào bờ biển Quảng Nam

Truy tìm nguồn gốc 25 bánh heroin trôi vào bờ biển Quảng Nam

'Giải mã' chữ Trung Quốc trên bánh heroin trôi vào biển Quảng Nam

Ma túy khủng tại bãi biển: Nghi thuốc nổ ném xem thử

Ma túy khủng tại bãi biển: Nghi thuốc nổ ném xem thử

Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hé lộ nguồn gốc 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hé lộ nguồn gốc 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Điều tra vụ 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Điều tra vụ 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Quảng Nam: Thu giữ hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Thu giữ hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Dân giao nộp 25 bánh heroin tại bãi biển Quảng Nam

Dân giao nộp 25 bánh heroin tại bãi biển Quảng Nam

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

Thông tin mới vụ 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thông tin mới vụ 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Người dân phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Người dân phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam: Tiếp tục vận động người dân giao nộp

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam: Tiếp tục vận động người dân giao nộp

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Quảng Nam: Ngư dân bắt được 25 bánh heroin trôi dạt từ biển vào

Quảng Nam: Ngư dân bắt được 25 bánh heroin trôi dạt từ biển vào

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển