Trong ngày mai phải có phương án xử lý tàu chìm ở cảng Sơn Dương

Trong ngày mai phải có phương án xử lý tàu chìm ở cảng Sơn Dương

Tàu không người lái, mang số hiệu Trung Quốc dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu không người lái, mang số hiệu Trung Quốc dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu lạ không người, có chữ Trung Quốc trôi vào cảng Hà Tĩnh rồi chìm bí ẩn

Tàu lạ không người, có chữ Trung Quốc trôi vào cảng Hà Tĩnh rồi chìm bí ẩn

Phát hiện tàu mang số hiệu Trung Quốc, không người điều khiển dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Phát hiện tàu mang số hiệu Trung Quốc, không người điều khiển dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu không người lái ký hiệu Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương

Tàu không người lái ký hiệu Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương

Tàu dài 30m không người có chữ Trung Quốc dạt vào biển Hà Tĩnh

Tàu dài 30m không người có chữ Trung Quốc dạt vào biển Hà Tĩnh

Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào biển Hà Tĩnh

Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào biển Hà Tĩnh

Tàu hàng không người lái nghi của Trung Quốc trôi vào ven biển

Tàu hàng không người lái nghi của Trung Quốc trôi vào ven biển

Hà Tĩnh: Tàu mang kí hiệu Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương đã chìm xuống biển

Hà Tĩnh: Tàu mang kí hiệu Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương đã chìm xuống biển

Phát hiện tàu hàng trôi vào bờ biển Hà Tĩnh

Phát hiện tàu hàng trôi vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu không người lái nghi của Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu không người lái nghi của Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu hàng không người lái nghi của Trung Quốc dạt cảng Sơn Dương

Tàu hàng không người lái nghi của Trung Quốc dạt cảng Sơn Dương

Tàu không người lái nghi của Trung Quốc dạt cảng Sơn Dương

Tàu không người lái nghi của Trung Quốc dạt cảng Sơn Dương

Có gì trên tàu hàng số hiệu Trung Quốc vừa dạt vào bờ biển Hà Tĩnh?

Có gì trên tàu hàng số hiệu Trung Quốc vừa dạt vào bờ biển Hà Tĩnh?

Khảo sát, đánh giá môi trường liên quan đến sự cố tàu Thái Lan bị chìm ở cảng Sơn Dương

Khảo sát, đánh giá môi trường liên quan đến sự cố tàu Thái Lan bị chìm ở cảng Sơn Dương

Hà Tĩnh: Xử lý triệt để dầu loang dạt vào bờ biển

Hà Tĩnh: Xử lý triệt để dầu loang dạt vào bờ biển

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm: Gần 180 tấn dầu sẽ xử lý thế nào?

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm: Gần 180 tấn dầu sẽ xử lý thế nào?

Mất bao lâu để xử lý dầu tràn từ tàu 9.000 tấn bị chìm?

Mất bao lâu để xử lý dầu tràn từ tàu 9.000 tấn bị chìm?

Khắc phục môi trường vì dầu tràn sau sự chìm tàu hàng 9.000 tấn

Cặn dầu bám đen hơn 3 km bờ biển Hà Tĩnh

Cặn dầu bám đen hơn 3 km bờ biển Hà Tĩnh

Thu gom dầu loang của tàu biển Thái Lan bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Thu gom dầu loang của tàu biển Thái Lan bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Tiến hành thu gom dầu tràn trên bờ biển Kỳ Lợi

Tiến hành thu gom dầu tràn trên bờ biển Kỳ Lợi

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: Xử lý sự cố vết dầu loang 3km bờ biển

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: Xử lý sự cố vết dầu loang 3km bờ biển

Cặn dầu loang lổ suốt 3 km bờ biển

Cặn dầu loang lổ suốt 3 km bờ biển

Tàu 9.000 tấn chìm, cặn dầu bám 3 km bờ biển

Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh