Nỗi đau người mẹ nhận được bức thư tuyệt mệnh của con gái 16 tuổi

Nỗi đau người mẹ nhận được bức thư tuyệt mệnh của con gái 16 tuổi

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi'

Vụ nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sao con lại nhẫn tâm bỏ gia đình mà đi'

Người thân nghẹn ngào khóc bên thi thể nữ sinh để lại tâm thư rồi nhảy cầu tự tử

Người thân nghẹn ngào khóc bên thi thể nữ sinh để lại tâm thư rồi nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông tự vẫn

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông tự vẫn

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh

Tìm thấy thi thể nữ sinh Hà Tĩnh để lại tâm thư nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh Hà Tĩnh để lại tâm thư nhảy cầu tự tử

Thông tin mới nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư rồi nhảy cầu tự tử

Thông tin mới nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư rồi nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự vẫn trên sông Ngàn Mọ, sau khi để lại thư 'tuyệt mệnh'

Tìm thấy thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự vẫn trên sông Ngàn Mọ, sau khi để lại thư 'tuyệt mệnh'

Nữ sinh 16 tuổi để lại thư trên cầu rồi nhảy sông tự tử

Nữ sinh 16 tuổi để lại thư trên cầu rồi nhảy sông tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy sông tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy sông tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh Hà Tĩnh để lại tâm thư nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh Hà Tĩnh để lại tâm thư nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh gieo mình xuống sông tự vẫn

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh gieo mình xuống sông tự vẫn

Vụ để lại thư tuyệt mệnh 'đẫm nước mắt' cùng xe đạp điện trên cầu: Tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi

Vụ để lại thư tuyệt mệnh 'đẫm nước mắt' cùng xe đạp điện trên cầu: Tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu sau hơn 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu sau hơn 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử: Thư tuyệt mệnh

Nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử: Thư tuyệt mệnh

Hé lộ gia cảnh cô gái để lại thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt rồi nhảy cầu tự vẫn

Hé lộ gia cảnh cô gái để lại thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt rồi nhảy cầu tự vẫn

Nữ sinh bỏ lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh bỏ lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nghi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nghi nhảy cầu tự tử

Hà Tĩnh tìm kiếm nữ sinh mất tích sau khi để lại thư tuyệt mệnh trên cầu

Hà Tĩnh tìm kiếm nữ sinh mất tích sau khi để lại thư tuyệt mệnh trên cầu

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử, sau khi để lại bức thư 'tuyệt mệnh'

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử, sau khi để lại bức thư 'tuyệt mệnh'

Để lại thư tuyệt mệnh gửi gia đình, nữ sinh gieo mình xuống sông tự vẫn

Để lại thư tuyệt mệnh gửi gia đình, nữ sinh gieo mình xuống sông tự vẫn

Tìm kiếm cô gái 16 tuổi nhảy cầu tự tử

Tìm kiếm cô gái 16 tuổi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư, nghi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư, nghi nhảy cầu tự tử

Sau cuộc điện thoại, nữ sinh ở Hà Tĩnh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu

Sau cuộc điện thoại, nữ sinh ở Hà Tĩnh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu

Tìm nữ sinh nghi để lại thư 'tuyệt mệnh', nhảy sông tự tử

Tìm nữ sinh nghi để lại thư 'tuyệt mệnh', nhảy sông tự tử

Nghi nữ sinh 16 tuổi để lại thư 'tạm biệt tất cả' rồi nhảy cầu

Nghi nữ sinh 16 tuổi để lại thư 'tạm biệt tất cả' rồi nhảy cầu

Nữ sinh nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông tự vẫn

Nữ sinh nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông tự vẫn

Hà Tĩnh: Để lại thư tuyệt mệnh và xe máy điện, nữ sinh nhảy cầu

Hà Tĩnh: Để lại thư tuyệt mệnh và xe máy điện, nữ sinh nhảy cầu

Để lại thư tuyệt mệnh và xe máy điện trên cầu, nữ sinh mất tích bí ẩn

Để lại thư tuyệt mệnh và xe máy điện trên cầu, nữ sinh mất tích bí ẩn

Nghi vấn nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nhảy cầu tự tử

Nghi vấn nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nhảy cầu tự tử

Cô gái để lại thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt rồi nhảy cầu tự vẫn

Tìm kiếm nữ sinh Thạch Hà nghi nhảy cầu tự tử

Tìm kiếm nữ sinh Thạch Hà nghi nhảy cầu tự tử