Đã có showroom điều hòa Fujitsu ở Việt Nam

Đã có showroom điều hòa Fujitsu ở Việt Nam

Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản vừa khai trương Trung tâm Fujitsu Air Conditioning Solution (Center) tại tòa nhà...
Máy điều hòa Fujitsu khai trương Showroom tại Việt Nam

Máy điều hòa Fujitsu khai trương Showroom tại Việt Nam