Những yếu tố quan trọng nhà đầu tư 'second home' cần quan tâm

Những yếu tố quan trọng nhà đầu tư 'second home' cần quan tâm

Một khảo sát cho thấy gần 80% khách hàng sở hữu ngôi nhà thứ hai 'second home' với mục đích là nghỉ dưỡng...