Triều Tiên cáo buộc Mỹ 'câu giờ' trong đàm phán phi hạt nhân hóa

Triều Tiên cáo buộc Mỹ 'câu giờ' trong đàm phán phi hạt nhân hóa

Aircraft Spots: Mỹ lại điều máy bay trinh sát do thám Triều Tiên

Aircraft Spots: Mỹ lại điều máy bay trinh sát do thám Triều Tiên

Điểm mặt dàn máy bay trinh sát Mỹ liên tiếp xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Điểm mặt dàn máy bay trinh sát Mỹ liên tiếp xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ liên tiếp triển khai máy bay tới do thám Triều Tiên

Mỹ liên tiếp triển khai máy bay tới do thám Triều Tiên

Mỹ liên tiếp điều máy bay do thám áp sát Triều Tiên

Mỹ liên tiếp điều máy bay do thám áp sát Triều Tiên

Máy bay trinh sát Mỹ liên tiếp xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Máy bay trinh sát Mỹ liên tiếp xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Máy bay trinh sát Mỹ lại xuất hiện trên không phận Bán đảo Triều Tiên

Máy bay trinh sát Mỹ lại xuất hiện trên không phận Bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều 2 máy bay trinh sát tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều 2 máy bay trinh sát tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên phóng thử vật thể chưa xác định

Mỹ vừa điều máy bay trinh sát, Triều Tiên lập tức thử vật thể bay không xác định?

Mỹ vừa điều máy bay trinh sát, Triều Tiên lập tức thử vật thể bay không xác định?

Triều Tiên vừa phóng 2 vật thể bay không xác định vào chiều 28-11

Triều Tiên vừa phóng 2 vật thể bay không xác định vào chiều 28-11

Máy bay do thám Mỹ chao lượn trên bán đảo Triều Tiên

Máy bay do thám Mỹ chao lượn trên bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên phóng hai vũ khí không xác định

Triều Tiên phóng hai vũ khí không xác định

Máy bay trinh sát Mỹ hoạt động liên tục, Triều Tiên thử vật thể không xác định

Máy bay trinh sát Mỹ hoạt động liên tục, Triều Tiên thử vật thể không xác định

Mỹ điều máy bay trinh sát, Triều Tiên ngay lập tức thử tên lửa đáp trả?

Mỹ điều máy bay trinh sát, Triều Tiên ngay lập tức thử tên lửa đáp trả?

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi Mỹ điều động máy bay do thám

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi Mỹ điều động máy bay do thám

Mỹ nối lại việc bay do thám trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ nối lại việc bay do thám trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên

Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên