Điều tra làm rõ 7 đối tượng tham gia phá rừng đặc dụng với quy mô lớn

Điều tra làm rõ 7 đối tượng tham gia phá rừng đặc dụng với quy mô lớn

Xác định được nhóm đối tượng phá rừng tại Đắk Lắk

Xác định được nhóm đối tượng phá rừng tại Đắk Lắk

Xác định nhóm nghi can phá rừng đặc dụng Nam Kar

Xác định nhóm nghi can phá rừng đặc dụng Nam Kar

Tạm giữ 7 đối tượng 'tàn sát' Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar

Tạm giữ 7 đối tượng 'tàn sát' Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar

Xác định nhóm đối tượng phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

Xác định nhóm đối tượng phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

7 đối tượng dùng trâu tàn phá rừng đặc dụng Nam Ka

7 đối tượng dùng trâu tàn phá rừng đặc dụng Nam Ka

Bắt 7 nghi can phá rừng đặc dụng Nam Kar

Bắt 7 nghi can phá rừng đặc dụng Nam Kar

Làm rõ vụ phá rừng đặc dụng với quy mô lớn

Làm rõ vụ phá rừng đặc dụng với quy mô lớn

Xác định 7 đối tượng phá rừng đặc dụng Nam Ka với quy mô lớn

Xác định 7 đối tượng phá rừng đặc dụng Nam Ka với quy mô lớn

Làm rõ 7 đối tượng phá rừng, tập kết gỗ lậu sát nách trạm kiểm lâm

Làm rõ 7 đối tượng phá rừng, tập kết gỗ lậu sát nách trạm kiểm lâm

Cần làm rõ điểm bất thường trong vụ phá rừng tại Đắk Lắk

Cần làm rõ điểm bất thường trong vụ phá rừng tại Đắk Lắk

Sở Nông nghiệp nêu trách nhiệm vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar

Đắk Lắk: Mở rộng điều tra vụ phá rừng đặc dụng Nam Ka

Đắk Lắk: Mở rộng điều tra vụ phá rừng đặc dụng Nam Ka

Một vụ phá rừng, ba cơ quan, ba số liệu: Giải thích

Một vụ phá rừng, ba cơ quan, ba số liệu: Giải thích

Phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ ở rừng đặc dụng Nam Kar, Đắk Lắk

Phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ ở rừng đặc dụng Nam Kar, Đắk Lắk

Vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk: Cần làm rõ những điểm bất thường

Vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk: Cần làm rõ những điểm bất thường

Thống kê lượng gỗ bị lâm tặc chặt trong rừng đặc dụng Nam Kar: 3 cơ quan, 3 số liệu

Thống kê lượng gỗ bị lâm tặc chặt trong rừng đặc dụng Nam Kar: 3 cơ quan, 3 số liệu

Kiểm lâm thừa nhận kết luận không chính xác vụ phá rừng vì phải...báo cáo nhanh

Kiểm lâm thừa nhận kết luận không chính xác vụ phá rừng vì phải...báo cáo nhanh

Phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ ở rừng đặc dụng Nam Kar

Một vụ phá rừng, sở báo 3,5m3, hạt nói 28m3, công an xác định 41m3 !

Một vụ phá rừng, sở báo 3,5m3, hạt nói 28m3, công an xác định 41m3 !

Hơn 40m3 gỗ bị bỏ lại trongvụ phá rừng Nam Ka, Đắk Lắk

Hơn 40m3 gỗ bị bỏ lại trongvụ phá rừng Nam Ka, Đắk Lắk

Vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk: Hơn 40m3 gỗ các đối tượng chưa kịp vận chuyển đi

Vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk: Hơn 40m3 gỗ các đối tượng chưa kịp vận chuyển đi

Điều tra mở rộng vụ chặt phá hàng loạt cây gỗ trăm tuổi ở rừng đặc dụng Nam Kar

Điều tra mở rộng vụ chặt phá hàng loạt cây gỗ trăm tuổi ở rừng đặc dụng Nam Kar

Có dấu hiệu hình sự vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar

Có dấu hiệu hình sự vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng Nam Kar!

Bí thư Đắk Lắk: 'Rừng đặc dụng Nam Kar bị tàn phá là việc rất nghiêm trọng'

Bí thư Đắk Lắk: 'Rừng đặc dụng Nam Kar bị tàn phá là việc rất nghiêm trọng'

Kiểm lâm nói vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar là 'nghiêm trọng'

Kiểm lâm nói vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar là 'nghiêm trọng'

Khẩn trương xử lý vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

Khẩn trương xử lý vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

Gỗ khủng ở rừng đặc dụng: Công an, kiểm lâm vào cuộc

Gỗ khủng ở rừng đặc dụng: Công an, kiểm lâm vào cuộc

Khẩn trương xử lý vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

Khẩn trương xử lý vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk