Sinh con thứ 4, Trưởng ban chỉ huy Quân sự xã mất chức

Sinh con thứ 4, Trưởng ban chỉ huy Quân sự xã mất chức

Từng bị khiển trách vì sinh con thứ 3, nhưng Trưởng ban chỉ huy Quân sự một xã ở Quảng Bình tiếp tục vi...
Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại hai tỉnh Sóc Trăng, Quảng Bình

Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại hai tỉnh Sóc Trăng, Quảng Bình