Sự dối trá đã 'sổ toẹt' bản kiến nghị không đặt tên đường của các vị

Sự dối trá đã 'sổ toẹt' bản kiến nghị không đặt tên đường của các vị

Đà Nẵng trình phương án đặt tên đường Trương Minh Ký - Nhà văn, nhà báo quốc ngữ lớp đầu tiên

Đà Nẵng trình phương án đặt tên đường Trương Minh Ký - Nhà văn, nhà báo quốc ngữ lớp đầu tiên

Đã thấy loáng thoáng bóng dáng 'nhóm lợi ích' ở tên đường, tên phố

Đã thấy loáng thoáng bóng dáng 'nhóm lợi ích' ở tên đường, tên phố

Chữ Việt và tên đường

Chữ Việt và tên đường

Đặt tên đường: Định kiến ngoại vi chỉ làm nghèo văn hóa

Đặt tên đường: Định kiến ngoại vi chỉ làm nghèo văn hóa

Đặt tên đường Aleaxandre de Rhodes: Cần cái nhìn toàn diện

Đặt tên đường Aleaxandre de Rhodes: Cần cái nhìn toàn diện

Xung quanh việc đặt tên đường 2 giáo sĩ có công với chữ quốc ngữ

Xung quanh việc đặt tên đường 2 giáo sĩ có công với chữ quốc ngữ

Đặt tên đường Alexandre de Rhodes: Góc nhìn khác

Đặt tên đường Alexandre de Rhodes: Góc nhìn khác

Từ đề xuất đặt tên phố tại Đà Nẵng: Chữ Quốc ngữ do ai là người sáng tạo ra?

Từ đề xuất đặt tên phố tại Đà Nẵng: Chữ Quốc ngữ do ai là người sáng tạo ra?

Tiến sĩ Lê Cung có đề xuất đổi tên đường Alexandre De Rhodes ở TP. Hồ Chí Minh?

Tiến sĩ Lê Cung có đề xuất đổi tên đường Alexandre De Rhodes ở TP. Hồ Chí Minh?

Đà Nẵng dừng việc đặt tên đường theo tên 2 giáo sĩ người nước ngoài

Đà Nẵng dừng việc đặt tên đường theo tên 2 giáo sĩ người nước ngoài

Suy nghĩ về một bản kiến nghị

Suy nghĩ về một bản kiến nghị

Có công trạng thì cần vinh danh!

Có công trạng thì cần vinh danh!

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng không tham gia kiến nghị phản đối đặt tên đường ở Đà Nẵng

Đà Nẵng ngừng đặt tên đường giáo sĩ Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng ngừng đặt tên đường giáo sĩ Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng không đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng không đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes vô thời hạn

Đà Nẵng dừng đặt tên đường Alexandre de Rhodes vô thời hạn

Đà Nẵng tạm gác đề xuất lấy tên 2 giáo sĩ phương Tây đặt tên đường

Đà Nẵng tạm gác đề xuất lấy tên 2 giáo sĩ phương Tây đặt tên đường