Hiệu trưởng không còn là công chức, giáo viên hi vọng điều gì?

Hiệu trưởng không còn là công chức, giáo viên hi vọng điều gì?

Bỏ biên chế trọn đời cũng không ảnh hưởng đến tâm huyết của người giáo viên

Bỏ biên chế trọn đời cũng không ảnh hưởng đến tâm huyết của người giáo viên

XÓA ĐỘ Ỳ KHI BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

XÓA ĐỘ Ỳ KHI BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

TIÊU ĐIỂM NGÀY 08/12/2019: XÓA ĐỘ Ỳ NẾU BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

TIÊU ĐIỂM NGÀY 08/12/2019: XÓA ĐỘ Ỳ NẾU BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

Thầy cô yên tâm, bỏ chế độ viên chức suốt đời, người dạy tốt không dễ mà bị loại

Thầy cô yên tâm, bỏ chế độ viên chức suốt đời, người dạy tốt không dễ mà bị loại

Bỏ viên chức suốt đời: Lo lắng là tín hiệu tốt

Bỏ viên chức suốt đời: Lo lắng là tín hiệu tốt

'Viên chức cắp ô'' chông chênh, ''công chức cắp ô' có ngại?

Phá bỏ rào cản

Bỏ 'viên chức suốt đời': Tâm tư chuyện 'công chức suốt đời'

Bỏ 'biên chế suốt đời' với viên chức: Dọn chỗ cho người có năng lực?

Bỏ 'biên chế suốt đời': Đảm bảo công bằng môi trường công-tư

Có nên bỏ biên chế suốt đời với công chức?

Bỏ biên chế suốt đời

Bỏ 'biên chế suốt đời' với viên chức: Bộ Nội vụ nói gì?

Điểm mới về chế độ hợp đồng với viên chức từ 1/7/2020

Viên chức tuyển dụng trước 1/7/2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời

Bỏ 'viên chức suốt đời': Cú sốc với công chức cắp ô?

ĐBQH không tán thành với đề xuất 'bỏ biên chế suốt đời'