Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' trong giai đoạn mới

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' trong giai đoạn mới

Hội CCB Việt Nam thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân

Hội CCB Việt Nam thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân

Hội Cựu chiến binh Việt Nam kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong cộng đồng, xã hội

Các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong cộng đồng, xã hội

Thủ tướng: Cựu chiến binh cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng

Thủ tướng: Cựu chiến binh cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cựu chiến binh là gương sáng cho thế hệ trẻ

Hội Cựu Chiến binh thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước

Hội Cựu Chiến binh thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

530 cựu chiến binh tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI

530 cựu chiến binh tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI

Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

520 cựu chiến binh tiêu biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI

520 cựu chiến binh tiêu biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI

Chỉ có gần 2% đại biểu nữ dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI

Chỉ có gần 2% đại biểu nữ dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh lên án kịch liệt thói 'công thần, kiêu ngạo'

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh lên án kịch liệt thói 'công thần, kiêu ngạo'