Nhói lòng vụ cháu gái 11 tuổi tử vong ở chung cư Goldmark City

Nhói lòng vụ cháu gái 11 tuổi tử vong ở chung cư Goldmark City

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark city xuống đất

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark city xuống đất

Người cha chết lặng, quỳ khóc thảm thiết khi con gái 12 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City tử vong

Người cha chết lặng, quỳ khóc thảm thiết khi con gái 12 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City tử vong

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất, tử vong thương tâm

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất, tử vong thương tâm

Hà Nội: Bé gái nghi nhảy lầu tự tử từ tầng 39 của chung cư

Hà Nội: Bé gái nghi nhảy lầu tự tử từ tầng 39 của chung cư

Bé gái 11 tuổi nghi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

Bé gái 11 tuổi nghi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

Hà Nội: Bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City xuống đất tử vong thương tâm

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Golmark City xuống đất tử vong

Hà Nội: Thương tâm bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City xuống đất tử vong

Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City

Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City tử vong

Hà Nội: Bé gái 12 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City xuống đất tử vong thương tâm

Hà Nội: Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark City xuống đất, tử vong thương tâm