Khó kiểm soát khi trường tự chủ việc in, cấp bằng

Khó kiểm soát khi trường tự chủ việc in, cấp bằng

Ban hành mới quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ

Ban hành mới quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mắc nhiều lỗi trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mắc nhiều lỗi trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Trường ĐH không còn được tự in phôi chứng chỉ

Trường ĐH không còn được tự in phôi chứng chỉ

Trường đại học không được tự in phôi chứng chỉ

Trường đại học không được tự in phôi chứng chỉ

Trường đại học được tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

Trường đại học được tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

6 trường hợp cụ thể bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ từ 15/1/2020

6 trường hợp cụ thể bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ từ 15/1/2020

Trường đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Trường đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Trường đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

Trường đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

Bộ Giáo dục có quy định mới về thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

Bộ Giáo dục có quy định mới về thiết kế mẫu, in phôi văn bằng

Cơ sở giáo dục đại học không còn được tự chủ việc in phôi chứng chỉ

Cơ sở giáo dục đại học không còn được tự chủ việc in phôi chứng chỉ

Sáu trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

Sáu trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân

6 trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng hoặc chứng chỉ

6 trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng hoặc chứng chỉ

Các trường đại học tự chủ tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học

Các trường đại học tự chủ tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để quản lý văn bằng, chứng chỉ

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?