Gần 900 trường hợp đã chết vẫn khám chữa bệnh BHYT

Gần 900 trường hợp đã chết vẫn khám chữa bệnh BHYT

Gần 900 người chết vẫn 'khám chữa bệnh' bằng bảo hiểm y tế - Vì sao?

Gần 900 người chết vẫn 'khám chữa bệnh' bằng bảo hiểm y tế - Vì sao?

650 người đã chết vẫn đi khám bảo hiểm y tế, Bộ Y tế lý giải đa số do lỗi… đánh máy

650 người đã chết vẫn đi khám bảo hiểm y tế, Bộ Y tế lý giải đa số do lỗi… đánh máy

826 trường hợp đã chết vẫn khám bảo hiểm y tế

826 trường hợp đã chết vẫn khám bảo hiểm y tế

Gần 900 trường hợp 'đã chết vẫn khám bệnh': Lỗi phần mềm hay gian lận, trục lợi?

Gần 900 trường hợp 'đã chết vẫn khám bệnh': Lỗi phần mềm hay gian lận, trục lợi?

Gần 900 trường hợp 'đã chết vẫn khám bệnh' hết 7,58 tỷ: Lỗi do đâu?

Gần 900 trường hợp 'đã chết vẫn khám bệnh' hết 7,58 tỷ: Lỗi do đâu?

Gần 30 người đã tử vong vẫn được đề nghị thanh toán bảo hiểm?

Bình Định: Lý do không ngờ khiến 27 bệnh nhân bị xác định tử vong nhầm

Nguyên nhân nào khiến 27 bệnh nhân có hồ sơ 'tử vong' nhưng vẫn đề nghị thanh toán BHYT?

Yêu cầu làm rõ vụ 'khai tử' nhầm 48 người đang sống

BHXH Gia Lai sẽ không thanh toán các trường hợp gian lận, chết còn khám bệnh

Đang sống bị khai tử, đã chết vẫn 'đi' khám BHYT

Gia Lai: Hàng chục người còn sống những vẫn bị khai tử trên hệ thống BHXH

Chuyện tưởng như đùa ở BHXH Gia Lai: Khai tử nhầm 48 người, khai sinh 4 người đã chết

Khai tử nhầm 48 người

Chuyện kỳ cục ở Gia Lai: Khai tử nhầm 48 người, khai sinh 4 người đã chết