Nhà xuất bản Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhà xuất bản Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22-11, Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (24-11-1979 / 24-11-2019) và đón...