Một chương trình, nhiều bộ sách có thực chất?

Một chương trình, nhiều bộ sách có thực chất?

Chọn sách năm học 2020 – 2021 là tiền đề cho các năm sau, vì thế cần sự khách quan, minh bạch cho quy trình.
Cán bộ nhận tiền của Nhà xuất bản nói thẳng ra là đi đêm với nhau để chọn sách

Cán bộ nhận tiền của Nhà xuất bản nói thẳng ra là đi đêm với nhau để chọn sách

PGS.TS Trần Diên Hiển: Tôi rất tâm đắc với triết lý của bộ sách 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'

PGS.TS Trần Diên Hiển: Tôi rất tâm đắc với triết lý của bộ sách 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Vẫn lo chất lượng giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Vẫn lo chất lượng giáo viên

Đổi mới sách giáo khoa: Đừng để 'bình mới rượu cũ'

Đổi mới sách giáo khoa: Đừng để 'bình mới rượu cũ'

Băn khoăn chọn sách giáo khoa lớp 1

Băn khoăn chọn sách giáo khoa lớp 1

Liên kết hay 'mafia Giáo dục?'

Liên kết hay 'mafia Giáo dục?'

Thẩm định sách giáo khoa: Băn khoăn về cách làm của Bộ

Thẩm định sách giáo khoa: Băn khoăn về cách làm của Bộ

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa tiếng Anh?

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa tiếng Anh?

Giáo viên Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chọn sách giáo khoa

Giáo viên Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chọn sách giáo khoa

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Cần được tiếp cận sớm

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Cần được tiếp cận sớm

Chọn sách giáo khoa, đừng mỗi bộ vài cuốn

Chọn sách giáo khoa, đừng mỗi bộ vài cuốn

Tiền làm sách giáo khoa: Cần giám sát khoản vay

Tiền làm sách giáo khoa: Cần giám sát khoản vay

'Bùng nhùng' lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp 1

'Bùng nhùng' lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp 1

Chọn sách giáo khoa: Minh bạch đến đâu?

Chọn sách giáo khoa: Minh bạch đến đâu?

Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!

Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!

Một chương trình nhiều SGK: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

Một chương trình nhiều SGK: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Sở nhận tiền NXB Giáo dục: Soạn SGK kỳ công, tâm huyết

Sở nhận tiền NXB Giáo dục: Soạn SGK kỳ công, tâm huyết

Một chương trình nhiều sách giáo khoa: Có hay không sự lãng phí?

Một chương trình nhiều sách giáo khoa: Có hay không sự lãng phí?

Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận tổ chức góp ý Dự thảo Thông tư chọn sách giáo khoa

Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận tổ chức góp ý Dự thảo Thông tư chọn sách giáo khoa

Các trường được chọn SGK lớp 1: Quy trình ra sao?

Các trường được chọn SGK lớp 1: Quy trình ra sao?

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Các địa phương chủ động lựa chọn sách giáo khoa

Các địa phương chủ động lựa chọn sách giáo khoa

Chọn SGK: Vừa đá bóng, vừa thổi còi

Chọn SGK: Vừa đá bóng, vừa thổi còi

Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo 'buông súng'?

Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo 'buông súng'?

Chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Hé lộ những trang đầu tiên trong bộ sách giáo khoa mới

Đa dạng thành phần chọn sách giáo khoa: Nên hay không?

Đa dạng thành phần chọn sách giáo khoa: Nên hay không?

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

SGK mới sẽ được các địa phương thẩm định, lựa chọn thế nào?

SGK mới sẽ được các địa phương thẩm định, lựa chọn thế nào?

Chọn SGK cho năm học mới: Tổ chuyên môn sẽ 'ra tay' đầu tiên

Chọn SGK cho năm học mới: Tổ chuyên môn sẽ 'ra tay' đầu tiên