SGK mới có gì khác để môn Đạo đức, Giáo dục công dân trở lên hấp dẫn?

SGK mới có gì khác để môn Đạo đức, Giáo dục công dân trở lên hấp dẫn?

Bộ sách lớp 1 'Cùng học để phát triển năng lực' có gì khác biệt với sách giáo khoa hiện hành?

Bộ sách lớp 1 'Cùng học để phát triển năng lực' có gì khác biệt với sách giáo khoa hiện hành?

Một chương trình, nhiều bộ sách có thực chất?

Một chương trình, nhiều bộ sách có thực chất?

Cán bộ nhận tiền của Nhà xuất bản nói thẳng ra là đi đêm với nhau để chọn sách

Cán bộ nhận tiền của Nhà xuất bản nói thẳng ra là đi đêm với nhau để chọn sách

PGS.TS Trần Diên Hiển: Tôi rất tâm đắc với triết lý của bộ sách 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'

PGS.TS Trần Diên Hiển: Tôi rất tâm đắc với triết lý của bộ sách 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Vẫn lo chất lượng giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Vẫn lo chất lượng giáo viên

Lựa chọn sách giáo khoa: Cần khách quan, minh bạch

Lựa chọn sách giáo khoa: Cần khách quan, minh bạch

Ý kiến xung quanh việc trao quyền cho hiệu trưởng lựa chọn sách giáo khoa

Cần làm rõ việc lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM nhận thù lao tháng

Cần làm rõ việc lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM nhận thù lao tháng

Đbqh Phạm Thị minh hiền: bộ gd&đt cần có hướng dẫn chi tiết trong việc thực hiện lộ trình biên soạn sgk ở từng cấp học

Đbqh Phạm Thị minh hiền: bộ gd&đt cần có hướng dẫn chi tiết trong việc thực hiện lộ trình biên soạn sgk ở từng cấp học

Đổi mới sách giáo khoa: Đừng để 'bình mới rượu cũ'

Đổi mới sách giáo khoa: Đừng để 'bình mới rượu cũ'

Liên kết hay 'mafia Giáo dục?'

Liên kết hay 'mafia Giáo dục?'

Thẩm định sách giáo khoa: Băn khoăn về cách làm của Bộ

Thẩm định sách giáo khoa: Băn khoăn về cách làm của Bộ

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Bộ GD&ĐT chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh: Do vướng thủ tục pháp lý?

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa tiếng Anh?

Khi nào Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa tiếng Anh?

Giáo viên Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chọn sách giáo khoa

Giáo viên Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chọn sách giáo khoa

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Cần được tiếp cận sớm

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Cần được tiếp cận sớm

Giáo dục với nhiều thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận

Chọn sách giáo khoa, đừng mỗi bộ vài cuốn

Chọn sách giáo khoa, đừng mỗi bộ vài cuốn

Chọn sách giáo khoa cho học sinh lớp 1: Giáo viên vừa mừng vừa lo

Chọn sách giáo khoa cho học sinh lớp 1: Giáo viên vừa mừng vừa lo

Tiền làm sách giáo khoa: Cần giám sát khoản vay

Tiền làm sách giáo khoa: Cần giám sát khoản vay

'Bùng nhùng' lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp 1

'Bùng nhùng' lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp 1

Chọn sách giáo khoa: Minh bạch đến đâu?

Chọn sách giáo khoa: Minh bạch đến đâu?

Giáo viên phải đọc 32 đầu sách: Hóc búa bài toán chọn sách giáo khoa và nỗi lo chất lượng giáo dục

Giáo viên phải đọc 32 đầu sách: Hóc búa bài toán chọn sách giáo khoa và nỗi lo chất lượng giáo dục

Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!

Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!

Một chương trình nhiều SGK: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

Một chương trình nhiều SGK: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

Nên để Sở hay Trường chọn sách giáo khoa mới?

Nên để Sở hay Trường chọn sách giáo khoa mới?

Lô diện sách giáo khoa Giáo dục thể chất đầu tiên trong chương trình mới

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình mới có gì?

SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình mới có gì?

Cuốn SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình phổ thông mới có gì?

Cuốn SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình phổ thông mới có gì?

Khoản vay làm SGK: '16 triệu USD không phải là nhiều!'

Khoản vay làm SGK: '16 triệu USD không phải là nhiều!'

Sở nhận tiền NXB Giáo dục: Soạn SGK kỳ công, tâm huyết

Sở nhận tiền NXB Giáo dục: Soạn SGK kỳ công, tâm huyết

Một chương trình nhiều sách giáo khoa: Có hay không sự lãng phí?

Một chương trình nhiều sách giáo khoa: Có hay không sự lãng phí?

Chọn lựa sách giáo khoa, những việc cần làm

Chọn lựa sách giáo khoa, những việc cần làm

Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận tổ chức góp ý Dự thảo Thông tư chọn sách giáo khoa

Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận tổ chức góp ý Dự thảo Thông tư chọn sách giáo khoa

Các trường được chọn SGK lớp 1: Quy trình ra sao?

Các trường được chọn SGK lớp 1: Quy trình ra sao?

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Chỉ có 2 tháng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Các địa phương chủ động lựa chọn sách giáo khoa

Các địa phương chủ động lựa chọn sách giáo khoa

Các trường tiểu học sẽ đọc 32 cuốn sách giáo khoa vào thời điểm nào?

Các trường tiểu học sẽ đọc 32 cuốn sách giáo khoa vào thời điểm nào?

Chọn SGK: Vừa đá bóng, vừa thổi còi

Chọn SGK: Vừa đá bóng, vừa thổi còi

Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo 'buông súng'?

Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo 'buông súng'?

Lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế -xã hội của địa phương

Lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế -xã hội của địa phương

Hé lộ những trang đầu tiên trong bộ sách giáo khoa mới

Nhà trường được chọn sách giáo khoa: Dễ rơi vào 'ma trận'?

Nhà trường được chọn sách giáo khoa: Dễ rơi vào 'ma trận'?

Đa dạng thành phần chọn sách giáo khoa: Nên hay không?

Đa dạng thành phần chọn sách giáo khoa: Nên hay không?

SGK tiếng Anh bị ách vì... thiếu chủ biên người Việt Nam

SGK tiếng Anh bị ách vì... thiếu chủ biên người Việt Nam

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố sách giáo khoa tiếng Anh

SGK mới sẽ được các địa phương thẩm định, lựa chọn thế nào?

SGK mới sẽ được các địa phương thẩm định, lựa chọn thế nào?

Chọn SGK cho năm học mới: Tổ chuyên môn sẽ 'ra tay' đầu tiên

Chọn SGK cho năm học mới: Tổ chuyên môn sẽ 'ra tay' đầu tiên

Phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa

Phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa

'Tái cấu trúc' kinh phí 16 triệu USD biên soạn sách giáo khoa

'Tái cấu trúc' kinh phí 16 triệu USD biên soạn sách giáo khoa

'Phá sản' soạn bộ SGK từ nguồn vay: Bộ GD&ÐT dùng 16 triệu USD làm gì?

'Phá sản' soạn bộ SGK từ nguồn vay: Bộ GD&ÐT dùng 16 triệu USD làm gì?

Các trường sốt ruột chờ SGK mới

Các trường sốt ruột chờ SGK mới

Băn khoăn từ việc thẩm định sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1

Băn khoăn từ việc thẩm định sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1

Lựa chọn SGK mới: Người biên soạn, thẩm định sách không được tham gia

Lựa chọn SGK mới: Người biên soạn, thẩm định sách không được tham gia

Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới

Lựa chọn bộ sách giáo khoa mới nào để dạy và học?

Lựa chọn bộ sách giáo khoa mới nào để dạy và học?

Mỗi trường sẽ phải lập 1 hội đồng ít nhất 11 người để chọn SGK

Mỗi trường sẽ phải lập 1 hội đồng ít nhất 11 người để chọn SGK

Ai mua sách giáo khoa mới cho giáo viên?

Ai mua sách giáo khoa mới cho giáo viên?

Nhiều điểm mới trong sách giáo khoa mới

Nhiều điểm mới trong sách giáo khoa mới

Mỗi năm học một đơn vị lựa chọn sách giáo khoa: Liệu có lãng phí?

Mỗi năm học một đơn vị lựa chọn sách giáo khoa: Liệu có lãng phí?

Đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu khi chọn sách giáo khoa

Đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu khi chọn sách giáo khoa

Lựa chọn sách giáo khoa mới có phần phức tạp và tốn kém vô cùng?

Lựa chọn sách giáo khoa mới có phần phức tạp và tốn kém vô cùng?

Các trường sẽ tự lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình mới

Các trường sẽ tự lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình mới

Ai không được vào hội đồng lựa chọn SGK?

Ai không được vào hội đồng lựa chọn SGK?

Sách giáo khoa mới: Vì tương lai con em chúng ta, nên chọn sách nào?

Sách giáo khoa mới: Vì tương lai con em chúng ta, nên chọn sách nào?

Cần một quy trình bài bản

Độc quyền sách giáo khoa dù nhiều bộ sách?

Độc quyền sách giáo khoa dù nhiều bộ sách?

Hiệu trưởng các trường cân nhắc chọn sách giáo khoa

Hiệu trưởng các trường cân nhắc chọn sách giáo khoa

Thay đổi đối tượng lựa chọn SGK: Lo xáo trộn, lãng phí

Thay đổi đối tượng lựa chọn SGK: Lo xáo trộn, lãng phí

Có gì mới trong bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên?

TP.HCM: Lựa chọn sách giảng dạy, giáo viên phải đọc hết 32 đầu SGK lớp 1

Giáo viên TP.HCM phải đọc hết 32 đầu sách giáo khoa lớp 1

Giáo viên TP.HCM phải đọc hết 32 đầu sách giáo khoa lớp 1

Giáo viên, phụ huynh TP.HCM được tham gia chọn sách giáo khoa mới

Giáo viên, phụ huynh TP.HCM được tham gia chọn sách giáo khoa mới

Thay đổi thẩm quyền lựa chọn SGK: Không lo lợi ích nhóm

Thay đổi thẩm quyền lựa chọn SGK: Không lo lợi ích nhóm

Chưa phá bỏ được thế độc quyền sách giáo khoa?

Chưa phá bỏ được thế độc quyền sách giáo khoa?